Tuğçe Sağdur Akdik

Müdür

Eda Çığ Türktaş

Müdür Yardımcısı

Cemile Köseler

Müdür Yardımcısı

Burak Celalettin Alkayış

Mühendis

Betül Aras

Uzman Yardımcısı

Feyza Büyüknalçacı

Mühendis

İlayda Atabey

Uzman Yardımcısı

Cansel Yıldırım

Uzman Yardımcısı

Ar-Ge ve Teknoloji Şubesi, İSO üyelerinin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon, üniversitesanayi işbirliği, girişimcilik, yerli ürün kullanımını teşvik, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve dijital dönüşüm alanlarında üretilen rafine bilgiye çabuk, etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi ve bu yolla Türk sanayiinin rekabet edebilirliğinin arttırılması amacıyla farklı alanlarda hizmetler geliştirir.

Bu alanlarda ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan projeler geliştirir.

Sanayimizin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yetkinliklerini artırmak, İstanbul’da Ar-Ge ve yenilikçilik ikliminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleri, teknoloji ve inovasyon yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında eğitimler düzenler, yayınlar hazırlar.

İSO Koza Girişim Hızlandırma Programını ve İTÜ Çekirdek İşbirliğini yürüterek girişimlere danışmanlık, mentörlük, eğitim ve sanayi ile eşleşme hizmetlerini vermenin yanı sıra girişim ekosistemini kullanarak firmalarımızın daha yenilikçi bir yapıya sahip olmaları için çalışmalar yürütür.

Üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirliklerinin oluşturulması ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olunması yolunda çalışmalar gerçekleştirir. Üniversite-sanayi işbirliği alanında politika ve stratejiler geliştirir, işbirliklerinin daha işlevsel hale getirilmesi için politika önerilerinde bulunur ve gerekli iletişim ve uygulama platformlarını oluşturarak yönetir.

Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik danışmanlık, eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile bu konuda teknoloji tedarikçiliği yapacak yerli firmaların gelişimine yönelik çalışmalar yürütür.

Kamu ve özel sektörün yerli ürün ve teçhizat kullanımını teşvik etmek amacıyla politikalar üretir ve sektörler arası eşleşme faaliyetlerini yürütür.

Odamız koordinatörlüğünde 2009 yılından beri varlığını sürdürmekte olan TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’nun bütün faaliyetleri Ar-Ge ve Teknoloji Şubesi’nce gerçekleştirilir.

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde “sürdürülebilirlik odaklı inovasyon”, “dijital dönüşüm” ve girişimcilik alanında sürdürülebilirlik başlığı gibi tematik alanlarda değer yaratacak çalışmalar yürütür.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Ar-Ge ve Teknoloji Şubesi, İSO üyelerinin teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon, üniversitesanayi işbirliği, girişimcilik, yerli ürün kullanımını teşvik, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve dijital dönüşüm alanlarında üretilen rafine bilgiye çabuk, etkin ve verimli bir şekilde ulaşabilmesi ve bu yolla Türk sanayiinin rekabet edebilirliğinin arttırılması amacıyla farklı alanlarda hizmetler geliştirir.

Bu alanlarda ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlanan projeler geliştirir.

Sanayimizin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yetkinliklerini artırmak, İstanbul’da Ar-Ge ve yenilikçilik ikliminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ulusal ve uluslararası Ar-Ge destekleri, teknoloji ve inovasyon yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında eğitimler düzenler, yayınlar hazırlar.

İSO Koza Girişim Hızlandırma Programını ve İTÜ Çekirdek İşbirliğini yürüterek girişimlere danışmanlık, mentörlük, eğitim ve sanayi ile eşleşme hizmetlerini vermenin yanı sıra girişim ekosistemini kullanarak firmalarımızın daha yenilikçi bir yapıya sahip olmaları için çalışmalar yürütür.

Üniversite ve sanayi arasında etkin ve nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen işbirliklerinin oluşturulması ve sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için kuvvetli bir koordinatör olunması yolunda çalışmalar gerçekleştirir. Üniversite-sanayi işbirliği alanında politika ve stratejiler geliştirir, işbirliklerinin daha işlevsel hale getirilmesi için politika önerilerinde bulunur ve gerekli iletişim ve uygulama platformlarını oluşturarak yönetir.

Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik danışmanlık, eğitim ve farkındalık faaliyetleri ile bu konuda teknoloji tedarikçiliği yapacak yerli firmaların gelişimine yönelik çalışmalar yürütür.

Kamu ve özel sektörün yerli ürün ve teçhizat kullanımını teşvik etmek amacıyla politikalar üretir ve sektörler arası eşleşme faaliyetlerini yürütür.

Odamız koordinatörlüğünde 2009 yılından beri varlığını sürdürmekte olan TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’nun bütün faaliyetleri Ar-Ge ve Teknoloji Şubesi’nce gerçekleştirilir.

İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi ile eşgüdüm halinde “sürdürülebilirlik odaklı inovasyon”, “dijital dönüşüm” ve girişimcilik alanında sürdürülebilirlik başlığı gibi tematik alanlarda değer yaratacak çalışmalar yürütür.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.