Yerli İmalat Durum BelgesiElektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamların yurt içinde imal edildiğine dair sanayicilerden talep edilmektedir. 19.06.2011 tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamların Yurt içinde İmalatı Hakkındaki Yönetmelik gereği yeminli mali müşavir ve firma tarafından hazırlanıp Odalarca onaylanan yönetmelik ekinde yer alan belgedir.

Müracaatlarda Talep Edilen Belgeler:

  1. Firma antetli kağıdına yazılmış ve firmaca onaylanmış müracaat dilekçesi.
  2. Geçerli kapasite raporu örneği.
  3. Yeminli Mali Müşavir ve talep sahibi firma tarafından hazırlanmış ve ıslak olarak onaylanmış 3 adet Yerli İmalat Durum Belgesi (her bir bütünleştirici parça için ayrı ayrı olacaktır).
  4. Firmaca hazırlanmış ve onaylanmış, Yerli İmalat Durum Belgesine konu olan ürünün işyerinde hangi makinalar ile ve hangi imalat aşamalarından geçerek imal edildiğine yönelik teknik bilgi notu.
  5. Yerli İmalat Durum Belgesini hazırlayıp onaylayan Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanmış imal edilen ürünün yerli katkı ile üretildiğine yönelik mali analiz raporu.