Ulusal Ar-Ge DestekleriSanayimizin inovasyon yetkinliğini artırmak, üretilen bilgiyi ekonomik değere dönüştüren bir yapıya kavuşturmak, yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde ülkemizi üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmek İstanbul Sanayi Odası’nın öncelikli hedefleri arasındadır.

Bu amaç doğrultusunda, özel sektörün ve özellikle KOBİ’lerin başta TEYDEB ve KOSGEB destekleri olmak üzere Ar-Ge desteklerinden daha yaygın ve etkin fayadalanabilmesine yönelik bilgilendirme, ve yönlendirme yapıyor, proje yazma amaçlı çalıştaylar düzenliyoruz.