KOSGEB Sanayi Ar-Ge Destekleri Özet BilgilerKOSGEB tarafından yürütülmekte olan Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı;

  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcileri geliştirmeyi,
  • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcileri desteklemeyi,
  • KOBİ'lerde Ar-Ge bilincini yaygınlaştırmayı ve Ar-Ge kapasitesini artırmayı,
  • Mevcut Ar-Ge desteklerini geliştirmeyi,
  • İnovatif faaliyetleri desteklemeyi,

Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizması oluşturmayı amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi: http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6