EUREKA ProgramıEUREKA; pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur. Kurulduğu 1985 yılında bu yana, 4000’den fazla Ar-Ge projesinin desteklenmesini ve 29 Milyar Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılmasını sağlamıştır.

EUREKA, Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki büyük sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla TEYDEB - 1509 Programı desteklenmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de EUREKA Programının yürütülmesinden TÜBİTAK sorumludur. TÜBİTAK’ın ilgili web sitesi: www.eureka.org.tr

İstanbul Sanayi Odası, yürütmekte olduğu Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında firmalara uluslararası Ar-Ge projelerinde ortak bulma hizmeti vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.aia-istanbul.org adresini ziyaret edebilirsiniz.