İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü ve 2020 Anlaşması…

Karbon Nötr Odaİklim değişikliklerine uzun vadeli olarak baktığımızda; 2050 yılına kadar iklim değişikliğiyle ilgili kalıcı ve köklü tedbirlerin küresel ölçekte alınması bir zarurettir. Dünya ekonomisi, bu konuda yaşanacak gecikme ve ihmaller karşısında; kuraklık, ormansızlaşma, çölleşme, susuzluk ve sel gibi felaketler nedeniyle her yıl ciddi oranda küçülmeler yaşayacaktır.

İklim politikalarında yaşanacak dönüşüm; enerji, ulaştırma, dış ticaret, yerel yönetimler, sağlık ve tüketici hakları gibi birçok alanda ciddi değişikliklere neden olacaktır. 2012 yılında Doha’da gerçekleşen taraflar toplantısında, Kyoto’nun ikinci yükümlülük dönemi sekiz yıl daha uzatılmıştır. Doha’da alınan karar gereğince, maksimum iki derecelik sıcaklık artışının altında kalabilmek için, 2020 yılında tüm ülkeleri kapsayacak evrensel bir iklim değişikliği anlaşması hedeflenmektedir. Odamız, sanayinin alacağı sorumluluğun adil normlar çerçevesinde kalması gerektiğine inanmakta ve görüşlerini bu doğrultuda dile getirmektedir.

Esneklik Mekanizmaları

İklim değişikliği ile mücadele ekonomiler üzerinde eşzamanlı olarak fırsat ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. Gelişmiş ülkelerin, sayısallaştırılmış sera gazı azaltım ve sınırlama hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak ve emisyonlarını azaltıcı uygulamaların daha düşük maliyet ile gerçekleştirmeleri için Kyoto Protokolü’nde proje ve piyasa temelli esneklik mekanizmaları tanımlanmıştır.

Her ne kadar ülkemiz uluslararası iklim değişikliği rejimindeki konumu gereği Protokol çerçevesinde oluşturulan bu zorunlu piyasalarda henüz yer edinememiş olsa da, bu mekanizmalardan bağımsız olarak işleyen, çevresel ve sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde kurulmuş Gönüllü Karbon Piyasasına yönelik projeleri Türkiye’de geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Gönüllü Karbon Piyasası

Karbon nötr olmak isteyen organizasyonlar, faaliyetlerine dayalı sera gazı emisyonlarını diğer bir ifadeyle karbon ayak izlerini hesaplayarak bu emisyonlarını azaltmak ve dengelemek üzere, gönüllü bir standart çerçevesinde sağlanmış emisyon azaltımları sonucu oluşturulan karbon sertifikalarını satın alırlar.

Karbon Nötr Oda

Odamız da; ısınmadan ve kullanılan elektrik enerjisinden kaynaklı sera gazı emisyonlarının offsetlenmesi ve yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi adına kredi satın alarak “Karbon Nötr Oda” unvanı olan ilk Oda olmanın gururunu taşımaktadır.