İSO - KOZA Girişimcilik Programı

İstanbul Sanayi Odası 2015 yılından bu yana İSO KOZA ile "girişimcilikten sanayiciliğe" vizyonuyla girişimcilik ekosistemini desteklemektedir. 

Katma değeri yüksek ve üretim odaklı bir girişimcilik ekosisteminin en önemli sac ayakları olan "girişimci-yatırımcı-sanayici" üçlüsünü buluşturan İSO KOZA, sadece girişimleri hızlandırmakla kalmamakta, bunun ötesini hedefleyerek girişimleri eğitim, mentorluk ve danışmanlıklarla desteklemenin yanı sıra eşsiz bir sanayi işbirliği imkanı sunmaktadır.

Odamız; hem girişimciliğe hem de üniversite sanayi işbirliğine son derece önem vermektedir. Bu bağlamda, İTÜ ARI Teknokent ile üniversite sanayi işbirliği ekseninde girişimciliğe yönelik öncü nitelik taşıyan stratejik bir ortaklık kurarak ülkemizin öncü kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in ana paydaşlarından biri olmuştur. Bu işbirliği İSO KOZA’nın da temellerini atmıştır. 

İSO KOZA, girişim hızlandırma yaklaşımı ile; hali hazırda var olan kuluçka merkezlerine ve girişimcilik ofislerine tamamlayıcı bir rol üstelenerek girişimleri bir sonraki aşamaya taşıyacak itici bir güç olmayı ve girişimlerin hızlı büyümelerini sağlamayı hedeflemektedir.

2018-2020 yıllarında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İSO KOZA bünyesinde hayata geçirilen İSO KOZA Girişimcilik Hızlandırma Projesi kapsamında dört tematik alanda hızlandırma programları uygulanmış, girişimcilerimizin geliştirdikleri yeni ve yerli teknolojilerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırmasına katkı sunulmuştur. Programın diğer hızlandırıcılardan farkı, girişimcilerle sanayiciler arasındaki yoğun etkileşim olmuştur.

İSO KOZA bünyesinde yer alan girişimler, öncelikle sanayici mentorlerin bilgi, tecrübe, üretim ve teknoloji altyapılarından yararlanma şansı yakalamaktadır. Sanayicilerle güvene dayalı ilişkilerini geliştirme olanağı bulan girişimcilerin, prototip aşamasındaki ürünlerinin seri üretime geçiş süreci ve pazara girişleri de hızlanmaktadır. Pazarlama, finans, hibe destekleri gibi konularda eğitim alan girişimcilere İSO tarafından uluslararasılaşma, hedef pazar araştırması, inovasyon yönetimi, yeşil mutabakat ve gümrük gibi kritik alanlarda da danışmanlıklar sunulmaktadır.

İSO KOZA desteklerinden yararlanmak isteyen girişimcilerimiz; arge@iso.org.tr adresiyle iletişime geçerek desteklerimizden faydalanabilirler.