İSO Stratejik Planı 2014-2016İstanbul Sanayi Odası önceliğini, rekabet gücü daha yüksek bir Türk sanayine ulaşmak olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Stratejik Plan ile İSO’nun Türk sanayisine yön veren ve ülke kalkınmasına destek olan bir kurum olması amaçlanmıştır.

Gelecek odaklı bakış açısına sahip olan İSO, amaç ve hedeflerini uzun süredir sistematik olarak belirlemekte ve “Çalışma Programları”na yansıtmaktadır. Stratejik planın temellerinin atıldığı bu çalışmalar, Oda`nın faaliyetlerini, geliştirilen hizmetlerini ve ortaya konulan yaklaşımını açıklaması adına önemlidir.

İçeriği ve kapsamı Oda Akreditasyon Kılavuzu'nun öngördüğü şekilde hazırlanan “İstanbul Sanayi Odası Stratejik Planı”nda, stratejik amaçlar ve alt amaçlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.

İSO Stratejik Planı 2019-2022 Attach