KOBİ'ler için: KOLAY BİLGİ Seti

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

KOLAY BİLGİ-20 : Teknoloji Yönetimi Kılavuzu

İSO-KATEK yayınlarının tümü KOBİ'lerimiz için önemli yol gösterici kılavuzlardır ve KOBİ'lerimizin rekabet gücü kazanmaları ve sürdürmelerinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Teknoloji Yönetimi, teknolojilerinin potansiyellerini değerlendiren ve bu potansiyelleri organizasyon (firma) yararına kullanmanın yollarını arayan bir yönetim disiplinidir.

Yayın Tarihi : Kasım 2012 İNDİR

KOLAY BİLGİ-19 : İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları iş yapış biçimini belirleyen süreçler bir işletmenin tabanını oluşturur. İşletmenin temel amaçları doğrultusunda vizyonunu gerçekleştirebilmesi için kuruluşun hedefi, ülküsü, varmak istediği nokta, faaliyet alanı ve sektörünün gereklerine göre istihdam politikalarının belirlenmesi gibi kurum için hayati önem taşıyan noktaları bilmek ve bunları işine uyarlamak İnsan Kaynakları Bölüm Çalışanı'nın varlık sebebidir. Bu noktada İnsan Kaynakları yapılanma sürecinin birinci adımı; İnsan Kaynakları'nın temel amacını, hedeflerini ve stratejilerini tanımlamak olmalıdır.

Yayın Tarihi : Aralık 2011 İNDİR

Stratejik Yönetim Cep Kitabı : Tsunamilerde Ekmek Teknesini Yüzdürmek

Şirketler için Stratejik Yönetim süreci istihbarat, istikamet ve icraat (ÜÇ ADIM) olmak üzere üç adımdan oluşur. İstikamet belirleme aşamasında geliştirilen Temel, Fırsat ve Risk Yol Haritalar> (ÜÇ YOL) bir bütün olarak düşünülmelidir.

Stratejik Yönetim = ÜÇ ADIM - ÜÇ YOL

Yayın Tarihi : Aralık 2011 İNDİR