Sanayi, Sanayi Tarihi ve İSO Firma Kataloğu

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Üretenlerin Öyküsü

Türkiye sanayi tarihi üzerine röportajlardan oluşan Üretenlerin Öyküsü kitabında 28 duayen sanayici ve sanayi öyküsüne tanıklık eden başarılı isimler bulunuyor. Aralarında Merhum İbrahim Bodur’dan Asım Kibar’a, Jak Kamhi’den Rahmi Koç’a ve halen şirketlerinin başında olan Ahmet Nazif Zorlu, Bülent Eczacıbaşı, Tuncay Özilhan gibi isimler bulunan 28 duayen, kişisel tecrübeleri ile sanayinin geçmişine ve geleceğine ışık tutuyor.

Yayın Tarihi : Mayıs 2018 İNDİR

Sanayinin Sonsuz Işığında

Kitap, Osmanlı’nın İstanbul’u fethinden hemen sonra Cumhuriyet’in kuruluş dönemine ve ardından günümüze kadar olan sanayiyi tarihi, ekonomi ve siyasi gelişmelerle iç içe anlatıyor. Eser, Osmanlı’nın 1453 yılında İstanbul’u fethinden 1839 yılı Tanzimat Dönemi’ne kadar Tophane-i Amire, Tersane-i Amire ve Darphane-i Amire ile atılan ilk sanayileşme adımları ile başlıyor. Fabrikalaşma sürecinin tekstil, kağıt, cam ve tütün gibi ham maddesi yerli sektörlerde nasıl yol aldığı ayrıntılarıyla ele alınıyor. Tanzimat’ı izleyen Meşrutiyet ve Meşrutiyet’in olumlu olumsuz, tüm sorumluluğunu üstlenen Cumhuriyet Dönemi’ndeki gelişmelerle devam eden eserde, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” şiarıyla kurulan genç Türkiye’nin kumaşını, şekerini, tuzunu ve tütününü üretmekle yetinmeyip ağır sanayiyi kurmaya soyunduğu dönem çeşitli örneklerle anlatılıyor. Sanayinin teknolojiyi yakalama ve üretime dönüştürme çabaları sonucu 1950’lerde ilk toplu iğnenin üretilmesi, 1960’lardan itibaren hız kazanan sanayileşme hamleleri, tezgahlardan buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, elektrik süpürgesinin çıkması, 1970’lerde televizyonun sanayi işletmelerinin programlarına girmesi gibi bazı detaylar da kitapta aktarılan dönem gelişmeleri arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi : Mayıs 2018 İNDİR

İstanbul Sanayi Odasın'nın 60. Yılında Türk Sanayii

Bu kitap, Türk sanayiinin tarihini ayrıntılandırmakta, birinci ve ikinci kuşak sanayicilerin birikimini gelecek kuşaklara aktarmaktadır. Türkiye'nin hiç bitmeyen sanayileşme arzusunun öyküsünü, her dönem meraklılarının elinin altında bulundurmaya yönelik bu yayıncılık anlayışının başka kurum ve kuruluşlara da örnek olması, sanayi tarihimizin geçirdiği her aşamanın kayıt alınması dilekleriyle...

Yayın Tarihi : Aralık 2015 İNDİR