Yüksek Lisans/Doktora TezleriÇeşitli üniversitelerle yürütülen ve sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla, üniversitede doktora ve yüksek lisans çalışmalarını yürüten araştırmacılar Odamızca desteklenmektedir. Üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora tezleri sektörlere göre Odamızın ilgili meslek komiteleri tarafınadan değerlendirilmekte ve desteklenerek tezler belirlenmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gıda, Metalürji, Tekstil, Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği vb. sektörlerde Yüksek Lisans / Doktora çalışmaları desteklenmiş ve kitap haline getirilmiştir.

Sanayi - Üniversite İşbirliği yayınları için tıklayınız.

İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi

İSO-YTÜ Doktora/Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi

İSO - Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü İşbirliği

İSO - İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü İşbirliği