Sanayi - Üniversite İşbirliği : Sanayi Tezleri

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Dereceli Hassas Döküm Yüzey Kalitesi ve Boyutsal Hassasiyet

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-YTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

İlk uygulama örnekleri çok eski çağlara dayanan hassas döküm yöntemi, modern üretim teknikleri içerisinde de olukça önemli bir yere sahiptir. Hassas döküm yöntemi, işlenerek üretilmesi zor karmaşık şekilli parçaların üretiminde kullanılan veya işlenmesi zor metallerden tek kademede parça üretmek için tercih edilen özel bir döküm yöntemidir. Yöntemin hassaslığı kullanılan harcanabilen modelden gelmektedir.

Yayın Tarihi : Nisan 2012 İNDİR

İlaç Endüstrisinde Rekabet Modeli

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Çalışmanın amacı, sağladığı katkılar ve stratejik önemi ile ülkemizde yaşam kalitesinin ve refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir role sahip olan ilaç sektöründe faaliyet gösteren firmaların, "çevresel ve içsel olanaklarının, firma rekabet üstünlüğü üzerindeki etkilerinin incelemesi" amacına yönelik oluşturulan rekabet üstünlüğü modeliyle, sektördeki firmalar için çevrenin ve firma kaynaklarının rekabet üstünlüğü ile ilişkisinin analiz edilmesi ve rekabet üstünlüğü kaynaklarının (içsel ve dışsal) belirlenmesidir.

Yayın Tarihi : Mart 2012 İNDİR

Bilişsel Radyo Ağlarında Servis Kalitesine Dayalı Spektrum Yönetimi

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır. Günümüzde kablosuz ağlar tasarlanırken, yetkili kurumlar tarafından düzenlenen ve kontrol edilen sabit spektrum lisans dağıtım sözleşmeleri dikkate alınır. Dağıtılan spektrumun düzensiz bir şekilde kullanımı, spektrum bantlarının verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır. Yetkili kurumlar tarafından statik olarak dağıtılmış olan spektrum kullanımını dinamik hale getirerek kullanımdaki verimsizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Bilişsel Radyo (Cognitive Radio) adı verilen teknoloji ile, kablosuz kullanıcılara değişik frekanslarda, dinamik olarak çalışma olanağı tanınmaktadır.

Yayın Tarihi : Eylül 2011 İNDİR