Sanayi - Üniversite İşbirliği : Sanayi Tezleri

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Bir Üniversitede Yürütülen Ankete Başvuran Öğrenciler Arasında Obezite Prevalansının İncelenmesi

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO- İstanbul Aydın Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Öğrencilere beslenme alışkanlıkları, günlük diyetleri ve fiziksel aktiviteleri kapsayan 63 soruluk bir anket uygulanmış ve sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla öğrencilerden bazı metabolik kan parametreleri sonuçları istenmiştir. Öğrencilerin beden kitle indeksleri (BKİ) hesaplanmıştır.

Yayın Tarihi : Ocak 2013 İNDİR

Pekmez ve Pekmeze Benzer Gıdalarda Taklit, Tağşiş ve Coğrafi Köken Tayini Araştırması

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-YTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Dünya gıda pazarındaki rekabetin artışı, yerli tüketicilerin yüksek kaliteli ürünleri düşük fiyatlara alma beklentisi gıda kalitesinin izlenmesi için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Gıdalarda yapılan tağşiş ve hilenin veya yanıltıcı ilavelerin tespiti için gerek mevcut analitik yöntemlerin geliştirilmesi gerekse de hem Avrupa Birliği hem de diğer gelişmiş ülkelerce yasal düzenlemelerin yapılması adına yönetmelikler ve tüzükler sürekli güncellenmektedir. Ancak, yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalara paralel olarak gıda sahtecileri de kabul edilen bu analitik yöntemleri bertaraf edebilecek teknikler geliştirmektedirler.

Yayın Tarihi : Ağustos 2012 İNDİR

Türk Hazır Giyim Sanayinin Uluslararası Pazarlarda Üstünlük Sağlaması İçin Rekabet Stratejisi Önerileri

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-Marmara Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Küreselleşme sonucunda ulusal ve uluslararası pazarlar arasındaki sınırlar kalkmış ve bunun etkisiyle rakiplerin sayısı gün geçtikçe artmıştır. Rakiplerin hızla arttığı hazır giyim sanayide rekabetin yoğun olduğu sanayi kollarından birisidir. Türk hazır giyim sanayinin uluslararası pazarlarda üstünlük sağlaması için rekabet stratejisi model önerileri geliştirmeyi amaçlayan bu doktora çalışmasının getirdiği yenilik, hazır giyim firmalarının pazardaki yoğun rekabet ortamında avantaj elde etmelerini sağlayacak iki farklı rekabet stratejisi önerisi geliştirmiş olmasıdır.

Yayın Tarihi : Mayıs 2012 İNDİR