Sanayi - Üniversite İşbirliği : Sanayi Tezleri

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Elektrikli Taşıtların Güç Yönetimi ve Şebeke Bağlantısı

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-YTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Fosil yakıtların olumsuz çevresel etkilere neden olması ve tükenme tehlikesi yüzünden, araç teknolojilerinde alternatif sistemler için bir arayış başlamıştır. Bu duruma bağlı olarak fosil yakıt tüketen geleneksel içten yanmalı motorlara (İYM) sahip araçlar yerine elektrik motoru (EM) kullanılan elektrikli araçlar (EA) üzerine yapılan çalışmalar daha da önem kazanmıştır.

Yayın Tarihi : Temmuz 2013 İNDİR

Pirinç Dökümhanelerinden Çıkan Ramatlardan Çinko Ve Bakırın Geri Kazanılması

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-YTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste¤i" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Bu çalışmada endüstriyel pirinç alaşımının pirometalurjik üretimi sırasında oluşan baca tozu ve ramat tozu atıklarından çinko ve bakırın geri kazanımına yönelik endüstriyel uygulanabilir bir proses geliştirilmesi hedeflenmiştir. Atıklardan geri kazanılan bakır ve çinkonun ürün ve/veya ara ürün olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yayın Tarihi : Haziran 2013 İNDİR

Tekstil Atık Sularında Boyaların Biyobozunma İle Giderilmesi

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-YTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste¤i" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Tekstil endüstrisi, Türkiye' nin gelişmesinde ve istihdamın artmasında önemli rol üstlenen sektörlerin başında gelmektedir. Bu hızlı gelişim, boyama ve baskı işlemlerinden gelen kirlilik taşıyan atık suların içerdiği boyar maddelerin ve kimyasal maddelerin arıtma gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.

Yayın Tarihi : Mart 2013 İNDİR