Sanayi - Üniversite İşbirliği : Sanayi Tezleri

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Türkiye'de Çıkan Doğal Zeolitin Çocuk Bezlerinde Antimikrobiyal Madde Olarak Kullanılması

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Son yıllarda geliştirilen yeni teknolojiler, tüketicilerin konfor, hijyen, sağlık ve çevre bilinçlerinin artmasına sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak antimikrobiyel ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalar hızlanmıştır. Bu çalışmada, antimikrobiyel özellik gösteren malzeme hazırlanmasında yapay zeolitlerin yerine daha ekonomik olan doğal zeolitlerden klinoptilolitin kullanılabileceği belirlenmiştir. Buna ek olarak, hazırlanan antimikrobiyel malzemenin çocuk bezleri gibi birçok üründe kullanılabileceği saptanmıştır.

Yayın Tarihi : Nisan 2010 İNDİR

Üretim Sistemlerinin Performansının Arttırılması

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Yalın Üretim, üretime yük getiren tüm israflardan (gereksiz taşıma faaliyetleri ve operasyonlar, operatör beklemeleri, hurdalar, fazla üretim vb.) arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır. israflar, sistemin çalışma maliyetini arttırıp, gereğinden fazla işgücü ve malzeme kullanımına yol açmakla beraber hata yapılmasına uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu rapor kapsamında öncelikle Yalın Üretim Sistemi'nin özellikleri ve projede kullanılacak araçlar açıklanacaktır. Ayrıca, Busbar enerji dağıtım sistemleri ile kablo kanal ve askı sistemleri üreten gerçek üretim ortamında uygulanmaya başlanmış olup gelinen noktaya kadar yapılan faaliyetlerin bildirimi yapılmıştır.

Yayın Tarihi : Ekim 2009 İNDİR

Marka Değeri ve Finansal Performans

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmalarına ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır. İstanbul Sanayi Odası - İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora/Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi kapsamında desteklenerek sanayi ile üniversite işbirliğinin sonucunda yapılan bu çalışma, tüketici gözünde oluşan marka değerinin firmalar için ölçülebilir bir finansal değer yaratıp yaratmadığının tespit edilmesi için ülkemizde yerleşik halka açık 28 farklı firma kullanılarak yürütülmüştür.

Yayın Tarihi : Ekim 2009 İNDİR