Sanayi - Üniversite İşbirliği : Sanayi Tezleri

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

Hazır Giyim Sanayinde Değer Akış Analizi Uygulaması

Bu çalışma; Istanbul Sanayi Odası ile Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-Marmara Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır. Bu çalışma, orta büyüklükte bir hazır giyim işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle mevcut durum değer akıl analizleri yapılmış, daha sonra gelecek durum için pazarlama ve üretim değer akış haritaları tasarlanmıştır. Gelecek durum için işletmenin müşterilerine daha hızı cevap verebilmesine yönelik süreç iyileştirmeleri yapılmıştır.

Yayın Tarihi : Temmuz 2010 İNDİR

Bakır Tel Üretiminde Tozlanma

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Bakır tel üretiminde iyi bir nihai ürün kalitesi elde edilmesi oluşan tozların azaltılması ile sağlanabilir. Bu çalışma kapsamında toz oluşumunu etkileyen çeşitli parametreleri belirleyebilmek amacıyla Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gebze tesislerinde gerekli denemeler yapılmıştır.

Yayın Tarihi : Mayıs 2010 İNDİR

Gıda İşlemede Kurutma Teknolojilerinin Temel İlkeleri

Bu çalışma; İstanbul Sanayi Odası ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısının artırılması amacıyla başlatılan "İSO-İTÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği" projesi kapsamında yayınlanmıştır.

Gıdaların kurutulması eski zamanlardan günümüze kadar devam eden; kullanılan enerjinin azaltılması ve kalitenin yükseltilmesi için kendini teknolojik gelişmelere sürekli uyarlamak zorunda olan bir temel işlemdir. Enerji kaynaklarını oldukça fazla kullanan kurutma işlemi disiplinlerarası ve oldukça geniş bir çalışma alanıdır.

Bu kitabın hazırlanmasında İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nde, "Farklı Önişlemlerin Thompson Çekirdeksiz Üzümlerinin Mikrodalga Yardımlı Konvektif ve Yalnız Konvektif Kurutulması Sırasında Kurutma ve Renk Kinetiği Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi" adıyla Şubat 2008'de tamamlanan doktora çalışması temel alınmıştır.

Bu kitabın hedef kitlesi olarak sanayide çalışanlar alınmıştır. Bu nedenle söz konusu tez bazı noktalarda sadeleştirilmiş, bazı noktalara eklemeler yapılmış ancak genel olarak çok fazla teknik ayrıntının verilmesinden sakınılmıştır. Bununla birlikte okuyucuya rehber olacağı düşünülen ısı ve kütle transferinin temel kavramlarına da gerekli görülen bölümlerde değinilmiştir.

Yayın Tarihi : Nisan 2010 İNDİR