Sanayi platformuİstanbul Sanayi Odası, üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren köklü devlet üniversitelerinden

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi ve
 • Yıldız Teknik Üniversitesi’nin katılımlarıyla,

Teknoloji Transfer Ofisleri, sanayi firmaları ve ilgili tüm kurum-kuruluşlar arasında işbirliği-güç birliği oluşturulması amacıyla tüm paydaşları buluşturmayı hedefleyen Sanayi Platformu oluşturmuştur.

Platform Üyeleri Platform Üyeleri Platform Üyeleri
Platform Üyeleri Platform Üyeleri

Görevleri ve Faaliyet Alanları

 • Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fon temini/kaynak oluşturulması noktasında çalışmalar yürütmek,
 • Üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge, teknoloji alanındaki mevzuat değişikliklerinden kaynaklanan konularda görüş oluşturmak, politika ve strateji geliştirmek,
 • TÜBİTAK ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirmek, konunun tüm paydaşlarını bir araya getiren bir üst yapı olarak faaliyet göstermek,
 • Bilimsel çıktıların başta sanayi olmak üzere sektörde kullanılmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Üniversitelerdeki ilgili kurullara sanayi temsilcilerinin katılımı yönünde çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Mevcut teşvik sisteminin daha etkin yapıya kavuşması için öneriler oluşturmak,
 • Üniversitelerde yürütülen araştırma konularının sanayinin ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak, söz konusu çalışmalara ve teknolojilere sanayi firmalarının ulaşmasını kolaylaştıracak işbirliği ağları ve faaliyetler geliştirmek,
 • Üniversitelerin öğrenci kulüplerini desteklemek ve öğrencilerde üniversite-sanayi işbirliği farkındalığının artmasına katkı sağlamak.