İSO Sürdürülebilirlik Platformu

Amacımız

“İSO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLATFORMU”, İstanbul Sanayi Odası’nın sürdürülebilirlik alanında yürüteceği faaliyetlere katkıda bulunmak üzere, strateji önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde iş birlikleri geliştirmek, sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak çıktılar üretmek ve kapsayıcı yapısı ile sürdürülebilir üretim için paydaş kurumlarla sinerji oluşturmak amacıyla istişari çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Kapsamımız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) “sürdürülebilirlik” konusunu öncelik alanları arasında tanımlamaktadır. İSO bu doğrultuda sürdürülebilirlik temalarını İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi, Döngüsel Ekonomi, İşin Geleceği, Güvenli Çalışma Ortamı ve Sürdürülebilir Finansman başlıkları ile belirlerken Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyon ve Dijital Dönüşüm konularını da tüm başlıklar ile ilişkili olarak dikkate almaktadır.

“Sürdürülebilir üretim” anlayışını benimseyen İSO, üyesi sanayi şirketlerinin küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve “rekabetçi sürdürülebilirlik” yetkinliklerini artırmalarına destek olacak çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda oluşturduğu “İSO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLATFORMU” ile sürdürülebilirlik ile ilgili tarafları aynı platformda bir araya getirerek önemli bir sinerji yaratmayı hedeflemektedir.

Üyelerimiz

İSO Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanacak ve ihtiyaç duyulması halinde üyeleri arasından Başkan Yardımcıları seçecek Platform; sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten sanayi, kamu ve yerel yönetim, finans, üniversite, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile danışmanlardan oluşur. Platform oluştuktan sonra yeni üyelerin platforma katılması mümkündür. Platforma katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

İSO Sürdürülebilirlik Platformu Üyeleri

Alfabetik sırayla yer verilmiştir.

Sanayi

Mustafa Tacir

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı

A. Fatih Tamay

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Aylin Erdil Alpsan

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü

Bahar Ubay Güçlüsoy

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Sürdürülebilirlik Direktörü

Betül Tavacı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Bakım ve Çevre Mühendisliği Direktörü

Burcu Kösem

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Fahir Gök

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Fatih Özkadı

Arçelik Anonim Şirketi Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü

Ferdi Erdoğan

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Gökhan Turhan

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Gözde Çullas

Enerjisa Enerji A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Haluk Erceber

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Kemal Karabel

İstanbul Sanayi Odası Meclis Katip Üyesi

Kerim Müderrisoğlu

İstanbul Sanayi Odası 30. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Mehmet Aslan Değirmenci

İstanbul Çevre Yönetimi San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü

Mehmet Koç

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Mehmet Selçuk Sadır

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Metin Tayfun İşeri

İstanbul Sanayi Odası 36. Grup Meslek Komitesi Üyesi

Osman Ege

İstanbul Sanayi Odası 15. Grup Meslek Komitesi Başkanı

Ömer Karadeniz

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Süleyman Ertem

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Vehbi Canpolat

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Kamu

T.C. İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü
İstanbul Kalkınma Ajansı

Finans

Alpay Aykut

Borsa İstanbul A.Ş. Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Ayşe Nazlıca

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Dr. Ekrem Keskin

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri

Akademi

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Attila Dikbaş

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent Genel Müdürü

Prof. Dr. Erdem Görgün

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

STK

Aslı Selçuk

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Güler Aras

Entegre Raporlama Türkiye Ağı Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Güven Sak

TEPAV Kurucu Direktörü

Konca Çalkıvik

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri

Mete İmer

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Genel Sekreteri

Danışmanlık

Cüneyt Toros

Edit Medya CEO

Evren Sezer

PwC Türkiye ESG Platform Lideri

Hakan Güldağ

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Kerem Okumuş

S360 CEO

Dr. Kubilay Kavak

ESCARUS Genel Müdürü

Zeynep Okuyan

Ernst & Young Türkiye Ortak – Sorumlu Denetçi

Zülfü Dicleli

Optimist Yayınları Kurucusu