İSO Sürdürülebilirlik Platformu

Amacımız

“İSO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLATFORMU”, İstanbul Sanayi Odası’nın sürdürülebilirlik alanında yürüteceği faaliyetlere katkıda bulunmak üzere, strateji önerileri oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde iş birlikleri geliştirmek, sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak çıktılar üretmek ve kapsayıcı yapısı ile sürdürülebilir üretim için paydaş kurumlarla sinerji oluşturmak amacıyla istişari çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Kapsamımız

İstanbul Sanayi Odası (İSO) “sürdürülebilirlik” konusunu öncelik alanları arasında tanımlamaktadır. İSO bu doğrultuda sürdürülebilirlik temalarını İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi, Sanayinin Dayanıklılığı, Döngüsel Ekonomi, İşin Geleceği, Güvenli Çalışma Ortamı ve Sürdürülebilir Finansman başlıkları ile belirlerken Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyon ve Dijital Dönüşüm konularını da tüm başlıklar ile ilişkili olarak dikkate almaktadır.

“Sürdürülebilir üretim” anlayışını benimseyen İSO, üyesi sanayi şirketlerinin küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve “rekabetçi sürdürülebilirlik” yetkinliklerini artırmalarına destek olacak çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda oluşturduğu “İSO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLATFORMU” ile sürdürülebilirlik ile ilgili tarafları aynı platformda bir araya getirerek önemli bir sinerji yaratmayı hedeflemektedir.

Üyelerimiz

İSO Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanacak ve ihtiyaç duyulması halinde üyeleri arasından Başkan Yardımcıları seçecek Platform; sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten sanayi, kamu ve yerel yönetim, finans, üniversite, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile danışmanlardan oluşur. Platform oluştuktan sonra yeni üyelerin platforma katılması mümkündür. Platforma katılım gönüllülük esasına dayalıdır.

İSO Sürdürülebilirlik Platformu Üyeleri

Alfabetik sırayla yer verilmiştir.

Sanayi

Sultan Tepe

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve İSO Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı

Ali Efe Çağlayan

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi Çevresel Sürdürülebilirlik Müdürü

Anibal Atilla Rua

İstanbul Sanayi Odası 6. Grup Meslek Komitesi Üyesi

Aylin Erdil Alpsan

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sürdürülebilirlik İş Geliştirme Direktörü

Aziz İyiokur

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Betül Tavacı Saygılı

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Çevre Lideri

Burhan Özdemir

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Cem Özvardar

İstanbul Sanayi Odası 21. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Cenk Gogo

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Derya Özet Yalgı

Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü

Dr. Duygu Yavuzkasap Ayakta

Yünsa Sürdürülebilirlik Bölümü Başkanı

Elif Ata Erduran

İstanbul Sanayi Odası 49. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Emre Duran

İstanbul Sanayi Odası 27. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı

Fahri Kahraman

İstanbul Sanayi Odası 37. Grup Meslek Komitesi Başkanı

Fatih Hoşoğlu

İstanbul Çevre Yönetimi San. Tic. A.Ş. Teknik Genel Müdür Yardımcısı

Fatih Özkadı

Arçelik Anonim Şirketi Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetleri GMY

Fikret Dalkıran

İstanbul Sanayi Odası 40. Grup Meslek Komitesi Üyesi

Gözde Çullas

Enerjisa Enerji A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Kemal Karabel

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Mehmet Selçuk Sadır

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Nilgün Özdemir

TİM Sürdürülebilirlik & Projeler Koordinatörü, İHKİB Sürdürülebilirlik Komite Üyesi

Ömer Karadeniz

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Romain Narcy

Ereks - Blue Matters Yönetim Kurulu Üyesi ve Rematters-Tekstil Geri Dönüşüm Çözümleri CEO

Rıdvan Mertöz

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Senur Akın Biçer

İstanbul Sanayi Odası 52. Grup Meslek Komitesi Başkanı

Serkan Güleç

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi

Kamu

T.C. İstanbul Valiliği
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
İstanbul Kalkınma Ajansı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Finans

Arif Ergin

GEFF Türkiye Pazarlama Başdanışmanı

Ayşe Nazlıca

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü

Barlas Akıncı

Borsa İstanbul A.Ş. Stratejik Planlama, Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Dr. Ekrem Keskin

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri

Erhan Çalışkan

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Müdürü

Seray İmer

Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Seyran Hatipoğlu

EcoMuse Yeşil Finansman Danışmanı

Sultan Şalgam

EBRD Analisti

Akademi

Prof. Dr. A. Erinç Yeldan

Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Adnan Midilli

İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstütüsü Müdürü

Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Attila Dikbaş

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent Genel Müdürü

Prof. Dr. Erdem Görgün

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Erdem Özdemir

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Levent Kurnaz

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı

Koç Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Rektör Vekili

STK

Aslı Selçuk

TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi

Aylin Alagöz

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Genel Sekreteri

Bahar Özay

UN-SDSN Türkiye Koordinatörü

Doç. Dr. Çiğdem Nas

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri

Derya Erçıkan

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreter

Dr. Erol Metin

TALSAD Genel Sekreteri

Ertan Güneş

PAGEV Genel Sekreter

Görgün Taner

IKSV Genel Müdürü ve Avrupa Kültür Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Güler Aras

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Güven Sak

TEPAV Kurucu Direktörü

Hande Bayrak

MEXT Projeler Direktörü

Konca Çalkıvik

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri

Dr. Kübra Ulutaş

TİM Genel Sekreter Yardımcısı

Melda Çele

Global Compact Türkiye Genel Sekreteri

Mete İmer

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Genel Sekreteri

Murat İnkün

PAGDER / Plasfed Genel Sekreter

Necdet Buzbaş

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Nuri Özbağdatlı

UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi

Seher Alacalı

UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı

Semra Sevinç

Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Sibel Güven

TEPAV Program Direktörü

Dr. Tamer Atabarut

UN-SDSN Türkiye YK Üyesi

Zeynep Akkaya

AGİD Genel Sekreteri

Danışmanlık

Aslı Esen

Enerji Politikaları Danışmanı

Bikem Kanık

Orbit Consulting YK Üyesi

Cüneyt Toros

Edit Medya CEO

Didem Çakar

Orbit Consulting Direktör

Didem Eryar Ünlü

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Sürdürülebilirlik Editörü

Dr. Kubilay Kavak

ESCARUS Genel Müdürü

Dr. Şeref Oğuz

Nasıl Bir Ekonomi Yayın Kurulu Başkanı

Evren Sezer

PwC Türkiye ESG Platform Lideri

Gülcan Ergün

DCUBE Kurucu Ortağı

Hakan Güldağ

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ilgaz Gürsoy

Gazeteci & Yazar

Kerem Okumuş

S360 CEO

Nilüfer Alapınar

Business Finland Kıdemli Danışman

Onur Ünlü

ESCON Enerji CEO

Şirin Soysal

KPMG Partner

Volkan Çağın

Rever Akademi Kurucu Ortağı

Zeynep Okuyan

Ernst & Young Türkiye Ortak – Sorumlu Denetçi

Zülfü Dicleli

Optimist Yayınları Kurucusu