Sektörel Yol Haritaları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında hazırlanan sektörel yol haritaları yayımlanıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) küresel iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamdaki somut çıktılardan biri İSO’nun bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için hazırladığı “sürdürülebilirlik öncelikleri ve takip göstergelerini” içeren rehberlerdir.

Rehberler gelecek dönem sürdürülebilirlik çalışmaları için sektörlere özel yol gösterici öncelikleri ve takip göstergelerini sunmayı amaçlamaktadır.

İSO, Türkiye’deki sanayi şirketlerinin küresel pazarda yüksek katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmalarına destek olmak amacıyla belirlediği vizyon kapsamında diğer sektörler için yol haritası hazırlığını sürdürüyor.

Yol Haritaları