20.02.2019 7143 Sayılı Kanun Hk.

1.Grup Meslek Komitemizin 20 Şubat 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; maden sektöründe mevcutta yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılardan ötürü gecikmiş maden devlet hakları ve orman bedellerinin 7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un Vergi ve Varlık Barışına İlişkin Düzenlemelerinden faydalandırılmasına yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

22.05.2018 1. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.