Zeynep Bodur Okyay - Meclis Başkanı

Zeynep Bodur Okyay

Meclis Başkanı
Hasan Büyükdede - Meclis Başkan Yardımcısı

Hasan Büyükdede

Meclis Başkan Yardımcısı
Ayhan Yavrucu - Meclis Başkan Yardımcısı

Ayhan Yavrucu

Meclis Başkan Yardımcısı
Serdar Urfalılar - Katip Üye

Serdar Urfalılar

Katip Üye