İstanbul Sanayi Odası - İdari İşler ve Satınalma Şubesi

Recep Babacan

Müdür Yardımcısı

C.Egemen Erkan

Uzman

İbrahim Güven

Uzman Yardımcısı

Harika Öztürk

Kıdemli Santral Operatörü

Arda Sayın

Kıdemli Lojistik Operatörü

Engin Çetiner

Uzman Yardımcısı

Saim Dizen

Lojistik Şefi

Birol Erol

Şoför

Hayri Taş

Şoför

Erkan Söbü

Ofis Görevlisi

Derya Sarohan

Ofis Görevlisi

İdari İşler ve Satınalma Şubesi, İstanbul Sanayi Odası'nın hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda Oda çalışma ofislerindeki demirbaş ve malzemelerin kayıtlarını tutar, bunların bakım ve onarımlarına yönelik ihtiyaçları belirler ve bunları yaptırır, koordine eder.

Oda tarafından gerçekleştirilen her türlü Oda içi ve Oda dışı organizasyonlara lojistik destek verir.

Odanın her türlü gelen – giden evrak hizmetlerini, baskı ve postalama işlerinin yürütülmesini sağlar. Oda mülkiyetindeki ve kiralık olan tüm taşıt araçlarının bakım, onarımı ile tahsis işlemlerini yapar. Tüm araçlara ve gayrimenkullere ait her türlü sigorta işlemlerini yapar. Oda genel arşiv hizmetlerini yerine getirir.

Personel yemek hizmet temini ile Oda santral hizmetinin verilmesini sağlar.

İSO katlarındaki mutfak hizmetlerinin (ikram temini, çalışma düzeni vb.) yürütülmesini sağlar.

Odanın tüm kurumsal satın alma faaliyetlerine ilişkin tüm süreci yürüterek şubelerden gelen tüm satın alma taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. Oda tedarikçi firma listelerini oluşturur. Tedarikçi firmaların yıllık değerlendirmelerini yapar.

Oda içerisinde bulunan müşteri hizmet bankosunun çalışmalarını (personel dahil) kontrol ve koordine eder.

Odakule binası 1. katında bulunan meclis, eğitim ve toplantı salonlarının planlamasını ve tahsislerini yapar.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İdari İşler ve Satınalma Şubesi, İstanbul Sanayi Odası'nın hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda Oda çalışma ofislerindeki demirbaş ve malzemelerin kayıtlarını tutar, bunların bakım ve onarımlarına yönelik ihtiyaçları belirler ve bunları yaptırır, koordine eder.

Oda tarafından gerçekleştirilen her türlü Oda içi ve Oda dışı organizasyonlara lojistik destek verir.

Odanın her türlü gelen – giden evrak hizmetlerini, baskı ve postalama işlerinin yürütülmesini sağlar. Oda mülkiyetindeki ve kiralık olan tüm taşıt araçlarının bakım, onarımı ile tahsis işlemlerini yapar. Tüm araçlara ve gayrimenkullere ait her türlü sigorta işlemlerini yapar. Oda genel arşiv hizmetlerini yerine getirir.

Personel yemek hizmet temini ile Oda santral hizmetinin verilmesini sağlar.

İSO katlarındaki mutfak hizmetlerinin (ikram temini, çalışma düzeni vb.) yürütülmesini sağlar.

Odanın tüm kurumsal satın alma faaliyetlerine ilişkin tüm süreci yürüterek şubelerden gelen tüm satın alma taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. Oda tedarikçi firma listelerini oluşturur. Tedarikçi firmaların yıllık değerlendirmelerini yapar.

Oda içerisinde bulunan müşteri hizmet bankosunun çalışmalarını (personel dahil) kontrol ve koordine eder.

Odakule binası 1. katında bulunan meclis, eğitim ve toplantı salonlarının planlamasını ve tahsislerini yapar.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.