Recep Babacan

Müdür Yardımcısı

C.Egemen Erkan

Uzman

Harika Öztürk

Uzman Yardımcısı

Arda Sayın

Uzman Yardımcısı

Engin Çetiner

Uzman Yardımcısı

Şefik Teker

Baş Teknisyen

Saim Dizen

Lojistik Şefi

Birol Erol

Şoför

Hayri Taş

Şoför

Erkan Söbü

Ofis Görevlisi

Derya Sarohan

Ofis Görevlisi

İdari İşler ve Satınalma Şubesi, İstanbul Sanayi Odası'nın hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda; Oda binaları, demirbaş malzemeleri ve tesisatının bakım ve onarımına yönelik ihtiyaçları belirler ve bunları yaptırır ve koordine eder. Odanın genel temizlik ve büro hizmetleriyle, yemek, santral hizmetleri, sivil savunma, yangından korunma, genel güvenlik ve sigorta hizmetlerini yürütür. Oda demirbaş, tesisat ve malzemelerin kayıtlarını tutar. Odanın her türlü gelen – giden evrak, baskı ve postalama işlerinin yürütülmesini sağlar. Oda tarafından gerçekleştirilen her türlü Oda içi ve Oda dışı organizasyona lojistik destek verir, hizmet araçlarının tahsisini yapar. Oda genel arşiv hizmetlerini yerine getirir.

Odanın bilumum satın alma işlemlerine ilişkin tüm süreci yürütür. Diğer birimlerden gelen tüm satın alma taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. Oda tedarikçi firma listelerini oluşturur. Tedarikçi firmaların yıllık değerlendirmelerini yapar.

Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası'nın hizmet binalarından biri olan ve 1976 yılında kullanıma açılan 23 katlı 14.600 m2'lik kapalı alana sahip ODAKULE binasının ihtiyaç duyacağı bakım-onarım, yenileme ve yeni yatırım işleri ile ilgili çalışmaları yapar, yaptırır ve koordine eder. İstanbul Sanayi Odası ile birlikte ODAKULE binasını kullanan kiracı firma ve kurumlarla ilişkilerin yürütülmesini sağlar, kira ve masraf paylarının tahsili ile ilgili işlemleri takip eder. ODAKULE binasında bulunan toplantı salonlarını toplantılar için hazır bulundurur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar

 

İdari İşler ve Satınalma Şubesi, İstanbul Sanayi Odası'nın hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda; Oda binaları, demirbaş malzemeleri ve tesisatının bakım ve onarımına yönelik ihtiyaçları belirler ve bunları yaptırır ve koordine eder. Odanın genel temizlik ve büro hizmetleriyle, yemek, santral hizmetleri, sivil savunma, yangından korunma, genel güvenlik ve sigorta hizmetlerini yürütür. Oda demirbaş, tesisat ve malzemelerin kayıtlarını tutar. Odanın her türlü gelen – giden evrak, baskı ve postalama işlerinin yürütülmesini sağlar. Oda tarafından gerçekleştirilen her türlü Oda içi ve Oda dışı organizasyona lojistik destek verir, hizmet araçlarının tahsisini yapar. Oda genel arşiv hizmetlerini yerine getirir.

Odanın bilumum satın alma işlemlerine ilişkin tüm süreci yürütür. Diğer birimlerden gelen tüm satın alma taleplerinin yerine getirilmesini sağlar. Oda tedarikçi firma listelerini oluşturur. Tedarikçi firmaların yıllık değerlendirmelerini yapar.

Ayrıca, İstanbul Sanayi Odası'nın hizmet binalarından biri olan ve 1976 yılında kullanıma açılan 23 katlı 14.600 m2'lik kapalı alana sahip ODAKULE binasının ihtiyaç duyacağı bakım-onarım, yenileme ve yeni yatırım işleri ile ilgili çalışmaları yapar, yaptırır ve koordine eder. İstanbul Sanayi Odası ile birlikte ODAKULE binasını kullanan kiracı firma ve kurumlarla ilişkilerin yürütülmesini sağlar, kira ve masraf paylarının tahsili ile ilgili işlemleri takip eder. ODAKULE binasında bulunan toplantı salonlarını toplantılar için hazır bulundurur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar