Özlem Çakır

Özel Kalem Müdürü

Başkanlık Özel Kalem, Oda Meclisinin ve Yönetim Kurulunun haberleşme ve yazışma işlerini yürütür. Bu organların karar ve sirkülerlerini çoğaltarak ilgililere iletir ve asıllarının korunmasını sağlar. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, görev yolculuklarına ait işlemleri izler. Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin toplantı devam durumlarını takip eder. Meclis zabıtlarının son şekline verilmesini Meclis Başkanlık Divanı ile koordine eder. Meclis gündeminin, zabıtlarının ve ilgili belgelerin Meclis Üyelerine gönderimini koordine eder. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Başkanlık Özel Kalem, Oda Meclisinin ve Yönetim Kurulunun haberleşme ve yazışma işlerini yürütür. Bu organların karar ve sirkülerlerini çoğaltarak ilgililere iletir ve asıllarının korunmasını sağlar. Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, görev yolculuklarına ait işlemleri izler. Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin toplantı devam durumlarını takip eder. Meclis zabıtlarının son şekline verilmesini Meclis Başkanlık Divanı ile koordine eder. Meclis gündeminin, zabıtlarının ve ilgili belgelerin Meclis Üyelerine gönderimini koordine eder. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.