Cem Güntürkün

Kalite Yönetim Sorumlusu

İstanbul Sanayi Odası Kalite Yönetim Sistemi'nin TS EN ISO 9001:2015 standardı, Kalite Politikası ve hedefler doğrultusunda izlenmesi, değerlendirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki çalışmaları koordine eder. Yönetim Sistemleri ve Kalite Yönetimi konularında, başta İstanbul Sanayi Odası üyeleri olmak üzere tüm ilgili taraflara yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yapar. Konu ile ilgili seminer, konferans ve paneller düzenler, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler yürütür.

TOBB tarafından uygulanmakta olan “Oda Akreditasyon Sistemi” çalışmalarını yürütür ve Oda’nın stratejik plan hazırlıklarını koordine eder. Stratejik plan kapsamında hedeflerin ve iş programlarının takibini ve raporlamasını yapar.

 

İstanbul Sanayi Odası Kalite Yönetim Sistemi'nin TS EN ISO 9001:2015 standardı, Kalite Politikası ve hedefler doğrultusunda izlenmesi, değerlendirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki çalışmaları koordine eder. Yönetim Sistemleri ve Kalite Yönetimi konularında, başta İstanbul Sanayi Odası üyeleri olmak üzere tüm ilgili taraflara yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yapar. Konu ile ilgili seminer, konferans ve paneller düzenler, diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler yürütür.

TOBB tarafından uygulanmakta olan “Oda Akreditasyon Sistemi” çalışmalarını yürütür ve Oda’nın stratejik plan hazırlıklarını koordine eder. Stratejik plan kapsamında hedeflerin ve iş programlarının takibini ve raporlamasını yapar.