İlhan Bayraktar

Müdür

Mustafa Ada

Müdür Yardımcısı

Cem Erhazar

Kıdemli Uzman

Feza Çağıltay

Kıdemli Uzman

Zeynep Özlem Tatlıdil

Kıdemli Uzman

Cansın Kurt

Mühendis

Sümeyye Görkan

Mühendis

Mehmet Fatih Erkölencik

Mühendis

Burak Celalettin Alkayış

Mühendis

Muharrem Demir

Mühendis

Mehmet Ali Güzelderen

Mühendis

Barbaros Hızlı

Uzman

Barış Gürses

Uzman

Ediz Hepson

Uzman

Esin Baltacı

Uzman

Zehra Aykut

Uzman

Şule Kurt

Uzman

Nihan Kuş

Uzman Yardımcısı

Cemal Berk Önüç

Uzman Yardımcısı

Mustafa Tatlı

Uzman Yardımcısı

Sanayici niteliğindeki firmaların İstanbul Sanayi Odası ile ilk olarak tanıştıkları hizmet birimimiz olan Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescili yapılan sanayicilerin tüm kayıt işlemlerini yapar ve sanayici niteliğindeki firmaları Odaya kayıt olmaya davet eder. Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izler ve değişiklikleri kayıtlara işler. Üyelik kayıtlarının silinmesini gerektiren durumlarda firmaların Odadaki kayıtlarını siler. Üyeler ve üyelikle ilgili olarak mevzuatta öngörülen askıya alma, askıdan indirme işlemlerini yapar. Üyelerle ilgili NACE kodu ve meslek grubu değişiklikleri çalışmalarını yapar. Kayıt, kapanış ve askı işlemleri ile ilgili istatistikleri aylık olarak hazırlar ve alınması gerekli onayları alır. Oda üyesi firmalara Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ve özel belgeleri düzenler. Sanayici niteliğindeki üyelerimizin mevzuat gereğince alması gerekli olan kapasite raporlarını, Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan heyetler aracılığıyla firma işyerlerinde inceleme yapmak suretiyle mevzuat ve Yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenler. Yürürlükteki kapasite raporlarından onaylı suretlerini düzenler. Kapasite raporlarının düzenlenmesindeki kapasite kriterlerinin oluşturulması ve revizyonu ile ilgili çalışmaları yapar. İş makinası tescil işlemlerini yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Sanayici niteliğindeki firmaların İstanbul Sanayi Odası ile ilk olarak tanıştıkları hizmet birimimiz olan Üyelik İşlemleri ve Kapasite Şubesi, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescili yapılan sanayicilerin tüm kayıt işlemlerini yapar ve sanayici niteliğindeki firmaları Odaya kayıt olmaya davet eder. Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izler ve değişiklikleri kayıtlara işler. Üyelik kayıtlarının silinmesini gerektiren durumlarda firmaların Odadaki kayıtlarını siler. Üyeler ve üyelikle ilgili olarak mevzuatta öngörülen askıya alma, askıdan indirme işlemlerini yapar. Üyelerle ilgili NACE kodu ve meslek grubu değişiklikleri çalışmalarını yapar. Kayıt, kapanış ve askı işlemleri ile ilgili istatistikleri aylık olarak hazırlar ve alınması gerekli onayları alır. Oda üyesi firmalara Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ve özel belgeleri düzenler. Sanayici niteliğindeki üyelerimizin mevzuat gereğince alması gerekli olan kapasite raporlarını, Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan heyetler aracılığıyla firma işyerlerinde inceleme yapmak suretiyle mevzuat ve Yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar dahilinde düzenler. Yürürlükteki kapasite raporlarından onaylı suretlerini düzenler. Kapasite raporlarının düzenlenmesindeki kapasite kriterlerinin oluşturulması ve revizyonu ile ilgili çalışmaları yapar. İş makinası tescil işlemlerini yapar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.