Başak Er Karaçöp

Müdür

Engin Karataş

Müdür Yardımcısı

Deniz İpek Durmaz

Kıdemli Uzman

Emine Beyaz

Uzman Yardımcısı

İstanbul Sanayi Odası'na üye firmalar 55 adet farklı meslek grubunda yer almaktadır. Toplam 295 firma temsilcisinden oluşan ve istişare organı olarak Oda çalışmalarının temel direğini oluşturan Meslek Komiteleri, meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek için yönetim kuruluna teklifte bulunmak üzere en az ayda bir kez toplanır. Meslek Komiteleri Şubesi, sektörel sorunların saptandığı ve çözüm arandığı söz konusu komite toplantılarını düzenler, bu toplantılarda raportörlük yapar, gündeme dâhil konular hakkında komiteye bilgi vererek yasalara ve ilgili mevzuata uygun karar alınmasını yardımcı olur. Komitelerin Oda teşkilatı ile ilişkisini sağlar ve komite kararları gereğince yapılması gereken işlemlerin yürütülmesini takip eder. İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin organ üyeliklerinin takibini yapar.

Meslek Komiteleri Şubesi yılda iki kez Meslek Komiteleri Ortak Toplantılarını düzenler. 55 meslek komitesini oluşturan temsilcilerin bir araya geldiği bu toplantılarda sektörel sorunların daha makro planlarda tartışılması sağlanır.

Odamız koordinatörlüğünde 2009 yılından beri varlığını sürdürmekte olan TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’nun bütün faaliyetleri Meslek Komileri Şubesince gerçekleştirilir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

İstanbul Sanayi Odası'na üye firmalar 55 adet farklı meslek grubunda yer almaktadır. Toplam 295 firma temsilcisinden oluşan ve istişare organı olarak Oda çalışmalarının temel direğini oluşturan Meslek Komiteleri, meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşmek için yönetim kuruluna teklifte bulunmak üzere en az ayda bir kez toplanır. Meslek Komiteleri Şubesi, sektörel sorunların saptandığı ve çözüm arandığı söz konusu komite toplantılarını düzenler, bu toplantılarda raportörlük yapar, gündeme dâhil konular hakkında komiteye bilgi vererek yasalara ve ilgili mevzuata uygun karar alınmasını yardımcı olur. Komitelerin Oda teşkilatı ile ilişkisini sağlar ve komite kararları gereğince yapılması gereken işlemlerin yürütülmesini takip eder. İSO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin organ üyeliklerinin takibini yapar.

Meslek Komiteleri Şubesi yılda iki kez Meslek Komiteleri Ortak Toplantılarını düzenler. 55 meslek komitesini oluşturan temsilcilerin bir araya geldiği bu toplantılarda sektörel sorunların daha makro planlarda tartışılması sağlanır.

Odamız koordinatörlüğünde 2009 yılından beri varlığını sürdürmekte olan TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu’nun bütün faaliyetleri Meslek Komileri Şubesince gerçekleştirilir. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.