Akıllı Kent, Sanayi ve İstanbul…

İstanbulumuzun daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi; tarihi, kültürü, sanayisi ve turizmiyle dünyanın parmakla gösterdiği bir “marka şehir” olması, bu kadim kentte yaşayan herkesin, etrafında birlik olması gereken ortak bir ülkü. Biz sanayiciler buna inanıyor ve her zaman bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla bir eşgüdüm içinde hareket ediyoruz.

Kuşkusuz bu ortak ülkü yolunda birlikte çalıştığımız kurumların başında Valiliğimiz geliyor. Geçen eylül ayı Meclis toplantımızda İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’yı bu nedenle konuk etmiş, kentimizin “Üretimin Gücünü ve Değerini Bilen Bir İstanbul Vizyonu Eşliğinde Sanayimizin Geleceği, Sorunları ve İş birliği Olanakları”nı konuşmuştuk.

Son derece samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşen bu buluşmanın ardından, ekim ayındaki Meclis toplantımızda da ikinci büyük paydaşımız olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldik. Sayın İmamoğlu ile de “Marka Şehir İstanbul’un Kalkınma ve Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri ve Önemi”ni konuştuk.

Sanayiciler olarak Sayın İmamoğlu’na, Odamızın İstanbul’da sanayinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bütüncül bakış açısını aktarma fırsatı bulduk. Özellikle son yıllarda, İstanbul’un asırlara dayanan ekosisteminde sanayinin dışlanma çabalarının bu kadim kente iyilik değil olumsuzluk olarak geri döneceğini anlattık. Çünkü sanayinin, doğal ve tarihi varlıklar gibi İstanbul’un kimliğini oluşturan diğer değerlerle bir arada yaşaması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu bağlamda İstanbul sanayisinin, uygun teknoloji ve temiz üretim uygulamalarıyla çevresel tehditleri fırsata çevirerek rekabet gücünü geliştirebileceğini paylaştık. Akıllı kent stratejilerinin merkezinde şehir planlamasının bulunduğunu vurguladık. İstanbul Sanayi Odası’nın temel beklentisinin, kentin stratejisi belirlenirken İstanbul’un menfaatleri ile sanayimizin menfaatlerinin birlikte ele alınması gerektiği olduğunu vurguladık.

İstanbul Sanayi Odası olarak, son yıllarda İstanbulumuzun sanayi ve ticaret hayatına katkı yapmak amacıyla farklı ülke ve kültürleri tanıma fırsatı sunan “Ülke Günleri” etkinlikleri düzenliyoruz. Son derece verimli işbirliklerinin temellerinin de atıldığı bu etkinliklerimiz insanları, ekonomileri ve sanayileri birbirine yaklaştırmakta önemli bir rol oynuyor.

Geçen haftalarda bu amaçla üç ülke günü düzenledik. Bu tür etkinliklere sanayicilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Moldova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ülke günlerinde de kıymetli konuşmacı ve panelistler bu ülkeler ile ilgili katılımcılarla çok faydalı bilgiler paylaştılar. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki aylarda da farklı ülkelere yönelik olarak devam edecek...

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı