Mehmet Çavdar

Müdür

Murat Çağlayan

Müdür Yardımcısı

Osman Civelek

Yüksek Uzman

Ömer Baysan

Yüksek Uzman

Bilal Özçelik

Mühendis

Çiçek Topuz

Uzman Yardımcısı

Seren Selin Karahan

Uzman Yardımcısı

Mehmet Vehbi Koç

Uzman Yardımcısı

Üyelerin, üye olmayanların ve kamu kurumlarının talepleri gereğince ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından İstanbul Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyetleri aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkik edilerek konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle ekspertiz raporları düzenler. Sektörel ve firma bazlı fire ve zayiat oranlarına ilişkin tespitler yaparak rapor düzenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan imalata yönelik işlerle ilgili olarak düzenlenen faturaların rayice uygunluğunun onayını yapar.

Yine kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak olan ihalelerde muhammen bedel tespitine yönelik olarak talep edilen birim fiyat araştırmalarını yapar.

2001 yılından bu yana İstanbul’da yapılmakta olan ve ilgili teşvik mevzuatında belirlenen kriterlere uygun imalat sanayine yönelik yatırımlara ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgelerini düzenler ve söz konusu teşvik belgelerine ilişkin tüm revize, süre uzatımı ve tamamlama vizesi işlemlerini yapar. Firmaların ilgili mevzuattan kaynaklı ihtiyaç duyulan muhtelif belgeleri düzenler.

Türk sanayini yakından ilgilendiren mevzuat hakkında firmalardan veya ilgili İSO organlarından gelen taleplere ilişkin olarak görüş oluşturarak ilgili Kuruma iletir. Ayrıca mevzuat çalışmaları esnasında, ilgili mevzuata yönelik İSO görüşünü oluşturucu çalışmalar yapar. AB teknik mevzuatına uyum ve dış ticarette standardizasyon uygulamalarına yönelik çalışmaları yapar. Muhtelif konulardaki standart tasarılarını üyelere ulaştırır, tasarı aşamasında üye talepleri doğrultusunda İSO görüşü oluşturulur ve TSE’ye ulaştırılır.

Şube çalışma alanına giren ithalat, ihracat, gümrük, vergi, teşvik vb. mevzuat ve uygulamaları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri verir, bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenler, yayınlar hazırlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Üyelerin, üye olmayanların ve kamu kurumlarının talepleri gereğince ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından İstanbul Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyetleri aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkik edilerek konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle ekspertiz raporları düzenler. Sektörel ve firma bazlı fire ve zayiat oranlarına ilişkin tespitler yaparak rapor düzenler. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan imalata yönelik işlerle ilgili olarak düzenlenen faturaların rayice uygunluğunun onayını yapar.

Yine kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak olan ihalelerde muhammen bedel tespitine yönelik olarak talep edilen birim fiyat araştırmalarını yapar.

2001 yılından bu yana İstanbul’da yapılmakta olan ve ilgili teşvik mevzuatında belirlenen kriterlere uygun imalat sanayine yönelik yatırımlara ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgelerini düzenler ve söz konusu teşvik belgelerine ilişkin tüm revize, süre uzatımı ve tamamlama vizesi işlemlerini yapar. Firmaların ilgili mevzuattan kaynaklı ihtiyaç duyulan muhtelif belgeleri düzenler.

Türk sanayini yakından ilgilendiren mevzuat hakkında firmalardan veya ilgili İSO organlarından gelen taleplere ilişkin olarak görüş oluşturarak ilgili Kuruma iletir. Ayrıca mevzuat çalışmaları esnasında, ilgili mevzuata yönelik İSO görüşünü oluşturucu çalışmalar yapar. AB teknik mevzuatına uyum ve dış ticarette standardizasyon uygulamalarına yönelik çalışmaları yapar. Muhtelif konulardaki standart tasarılarını üyelere ulaştırır, tasarı aşamasında üye talepleri doğrultusunda İSO görüşü oluşturulur ve TSE’ye ulaştırılır.

Şube çalışma alanına giren ithalat, ihracat, gümrük, vergi, teşvik vb. mevzuat ve uygulamaları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri verir, bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenler, yayınlar hazırlar. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.