Sanayinin Yerleşimi ve OSB'ler

sanayinin yerleşimi ve organize sanayi bölgeleriGerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda, gerekse İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan İstanbul Bölge Planı’nda; İstanbul’da sanayi istihdam payının azaltılması ile İstanbul’a göçün kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; İstanbul’un gelecek vizyonu; kültür, turizm, ticaret, finans ve moda merkezi olması şeklinde belirlenmiştir. Bu süreçte; İstanbul’daki sanayimizin yara almaması adına yüksek katma değerli, temiz üretim yapan sanayicimizin teşviki, İstanbul’un yakınındaki bölgelerde yeni organize sanayi bölgeleri kurulması için girişimlerde bulunulması hususu 2013-2016 Yönetim Kurulu Çalışma Programında yer almış, ISO bünyesine OSB Geliştirme İhtisas Kurulu'nu oluşturmuştur.