Melis Ilgaz

Hukuk Müşaviri

Hukuk Şubesi, tüm mevzuatı derler, Oda ve Oda üyeleriyle ilgili olanları izler, mevzuat değişiklikleri hakkında Oda üyelerini bilgilendirir. Odayı ve üyelerini ilgilendiren mevzuatın yorumlanması ve uygulanmasında hukuki görüşler hazırlar, ihtiyaç halinde gerekli tadil çalışmalarını yürütür. Bakanlıklar veya TOBB tarafından hazırlanmış ve Oda üyelerini ilgilendiren mevzuat çalışmaları hakkında Oda görüşünün oluşturulması için gerekli görüş ve önerilerde bulunur. Oda ile üyeleri arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların yargıya intikal etmesi halinde, Oda adına vekâleten takibini yapar. Oda çalışanları ve üçüncü şahıslar ile Oda arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkları inceler, görüş ve önerilerde bulunur; uyuşmazlığın yargıya intikal etmesi halinde, Oda adına vekâleten takibini yapar. Tahkim Kurulu ve tahkim başvurularına ilişkin sekreterya görevini yürütür. Arabuluculuk hizmeti verir. Odanın yaptığı sözleşmeleri inceler, kontrol eder, imzalanmış son şekillerinden bir kopyayı arşivler. İhtiyaç olması halinde organ seçimleri ile ilgili hukuki katkıda bulunur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Hukuk Şubesi, tüm mevzuatı derler, Oda ve Oda üyeleriyle ilgili olanları izler, mevzuat değişiklikleri hakkında Oda üyelerini bilgilendirir. Odayı ve üyelerini ilgilendiren mevzuatın yorumlanması ve uygulanmasında hukuki görüşler hazırlar, ihtiyaç halinde gerekli tadil çalışmalarını yürütür. Bakanlıklar veya TOBB tarafından hazırlanmış ve Oda üyelerini ilgilendiren mevzuat çalışmaları hakkında Oda görüşünün oluşturulması için gerekli görüş ve önerilerde bulunur. Oda ile üyeleri arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların yargıya intikal etmesi halinde, Oda adına vekâleten takibini yapar. Oda çalışanları ve üçüncü şahıslar ile Oda arasında doğabilecek hukuki uyuşmazlıkları inceler, görüş ve önerilerde bulunur; uyuşmazlığın yargıya intikal etmesi halinde, Oda adına vekâleten takibini yapar. Tahkim Kurulu ve tahkim başvurularına ilişkin sekreterya görevini yürütür. Arabuluculuk hizmeti verir. Odanın yaptığı sözleşmeleri inceler, kontrol eder, imzalanmış son şekillerinden bir kopyayı arşivler. İhtiyaç olması halinde organ seçimleri ile ilgili hukuki katkıda bulunur. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.