İstanbul Sanayi Odasınca, 2001 yılından buyana İstanbul’da yapılmakta olan ve ilgili teşvik mevzuatında belirlenen kriterlere uygun imalat sanayine yönelik yatırımlara ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgeleri düzenlenmektedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımlarına ilişkin 2012/3305 sayılı Karar ve 2012/1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve İstanbul’da yapılacak olan, sabit yatırım tutarı 10.000.000 TL.’sını aşmayan imalat sanayi yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi müracaatları İstanbul Sanayi Odasına yapılabilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belge ve Dokümanlar Attach