Sümbül Uygun

Müdür

Cevriye Bağdatlı

Uzman

Ahmet Cem Özen

Uzman

Kurumsal İletişim Şubesi, İSO’nun medya ile ilişkilerini yürütür; marka yönetimini yapar. Kurum ile ilgili haberler üretir ve bu haberlerin medyada yayımlanmasını sağlar, Medyada İSO ile ilgili çıkan haberleri izler ve bu haberleri kuruma duyurur, Meclis veya Oda seyahatlerinin basın ile ilişiklerini ve katılımlarını organize eder, çeşitli amaçlarda kullanmak üzere medya listeleri hazırlar, İSO’nun kamuoyuna vereceği kurumsal mesajların belirlenmiş bir programa göre medyaya ulaştırılmasını sağlar. Kamuoyunda İSO’nun marka değerini artıracak, güvenilirliğini pekiştirecek halkla ilişkiler çalışmaları yapar. Kurumun vizyon  ve misyonu paralelinde, Sanayi Dergisi’nin içeriğinin oluşturulması ve baskısının yapılarak dağıtımın yapılmasını koordine eder. Uzun ve kısa vadeli halkla ilişkiler projeleri hazırlar ve uygular, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan kurum içi bilgi ve belgeleri derler ve bunun için gerekli iletişim kanallarını oluşturur, kamuoyuna dağıtılacak basılı her türlü malzemenin (broşürler, afişler, pankartlar, vs.) içeriğini ve biçimini belirler, baskı kalitesini kontrol eder, dağıtımını yapar ve denetler, halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılmak üzere sektörü ve hedef kitleyi içeren adres bankaları oluşturur, Kurumun marka değerini ve sektördeki yerini ölçmek amacı ile yapılacak araştırmalar için, aynı zamanda halkla ilişkiler faaliyetlerini ölçümlemekte de kullanılabilecek sorular hazırlar, hazırlanmasını sağlar. Kurumsal kimlik kriterleri dışında üretildiğinden kaygı duyduğu bilgi, belge, ürün ve malzemeyi Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Sekreter’e rapor eder; kriz dönemleri için halkla ilişkiler stratejileri hazırlar ve uygular.

Kurumun web sitesinden sorumludur. İnternet ortamındaki iletişimin geliştirilmesini sağlar, web sitesinin işlevli halde tutulması ve içeriğinin güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütür; kamuoyu ile iletişiminde web sitesinin önemli bir araç haline gelmesi sorumluluğunu taşır, web sitesinin işlevli halde tutulması ve içeriğinin güncelleştirilmesi için tüm birimlerin işbirliğini ve koordinasyonunu sağlar. Kurumsal İletişim Şubesi, İSO’nun sosyal medya hesaplarını yönetir. Kurumun tarihçesini kaleme alır ve yayına hazır duruma getirir, kurucuları ve yöneticileri ile ilgili yazılı ve görsel malzemeyi oluşturur, Kurumun ürünleri hakkında, ilgili birimlerin de kullanımına sunulmak üzere, yazılı ve görsel malzeme oluşturur. Bu bilgi ve belgeler ile Kurumun arşiv ve bilgi bankasını oluşturur. (Bu belge ve bilgilere fotoğraflar, filmler, reklam filmleri, eskiden kullanılmış araç-gereçler, basılı malzemeler, eski gazete haberleri-kupürleri, eskiden kullanılan ambalajlar vs. dâhildir). İSO’nun faaliyetlerine yönelik sponsorluk çalışmalarını (satış, pazarlama, temin vb.) yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.

 

Kurumsal İletişim Şubesi, İSO’nun medya ile ilişkilerini yürütür; marka yönetimini yapar. Kurum ile ilgili haberler üretir ve bu haberlerin medyada yayımlanmasını sağlar, Medyada İSO ile ilgili çıkan haberleri izler ve bu haberleri kuruma duyurur, Meclis veya Oda seyahatlerinin basın ile ilişiklerini ve katılımlarını organize eder, çeşitli amaçlarda kullanmak üzere medya listeleri hazırlar, İSO’nun kamuoyuna vereceği kurumsal mesajların belirlenmiş bir programa göre medyaya ulaştırılmasını sağlar. Kamuoyunda İSO’nun marka değerini artıracak, güvenilirliğini pekiştirecek halkla ilişkiler çalışmaları yapar. Kurumun vizyon  ve misyonu paralelinde, Sanayi Dergisi’nin içeriğinin oluşturulması ve baskısının yapılarak dağıtımın yapılmasını koordine eder. Uzun ve kısa vadeli halkla ilişkiler projeleri hazırlar ve uygular, halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek için gerekli olan kurum içi bilgi ve belgeleri derler ve bunun için gerekli iletişim kanallarını oluşturur, kamuoyuna dağıtılacak basılı her türlü malzemenin (broşürler, afişler, pankartlar, vs.) içeriğini ve biçimini belirler, baskı kalitesini kontrol eder, dağıtımını yapar ve denetler, halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılmak üzere sektörü ve hedef kitleyi içeren adres bankaları oluşturur, Kurumun marka değerini ve sektördeki yerini ölçmek amacı ile yapılacak araştırmalar için, aynı zamanda halkla ilişkiler faaliyetlerini ölçümlemekte de kullanılabilecek sorular hazırlar, hazırlanmasını sağlar. Kurumsal kimlik kriterleri dışında üretildiğinden kaygı duyduğu bilgi, belge, ürün ve malzemeyi Yönetim Kurulu Başkanına ve Genel Sekreter’e rapor eder; kriz dönemleri için halkla ilişkiler stratejileri hazırlar ve uygular.

Kurumun web sitesinden sorumludur. İnternet ortamındaki iletişimin geliştirilmesini sağlar, web sitesinin işlevli halde tutulması ve içeriğinin güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütür; kamuoyu ile iletişiminde web sitesinin önemli bir araç haline gelmesi sorumluluğunu taşır, web sitesinin işlevli halde tutulması ve içeriğinin güncelleştirilmesi için tüm birimlerin işbirliğini ve koordinasyonunu sağlar. Kurumsal İletişim Şubesi, İSO’nun sosyal medya hesaplarını yönetir. Kurumun tarihçesini kaleme alır ve yayına hazır duruma getirir, kurucuları ve yöneticileri ile ilgili yazılı ve görsel malzemeyi oluşturur, Kurumun ürünleri hakkında, ilgili birimlerin de kullanımına sunulmak üzere, yazılı ve görsel malzeme oluşturur. Bu bilgi ve belgeler ile Kurumun arşiv ve bilgi bankasını oluşturur. (Bu belge ve bilgilere fotoğraflar, filmler, reklam filmleri, eskiden kullanılmış araç-gereçler, basılı malzemeler, eski gazete haberleri-kupürleri, eskiden kullanılan ambalajlar vs. dâhildir). İSO’nun faaliyetlerine yönelik sponsorluk çalışmalarını (satış, pazarlama, temin vb.) yürütür. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.