İstanbul Sanayi Odası - Belge Revize ve Süre Uzatımı

İstanbul Sanayi Odasınca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin her türlü revize işlemleri (Teşvik Belgesinde kayıtlı olan değerlerdeki değişim, Belge eki makine ve teçhizat listelerindeki her türlü değişiklikler, yatırım konusu değişikliği, finansal kiralama işlemleri, devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri, belge iptali, yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli) yine İstanbul Sanayi Odasınca yapılmaktadır.

Belge revize işleminde gerekli olan belgeler işin niteliğine göre değişmekte olup konu ile ilgili olarak Odamız Sanayi Şubesinden bilgi alınabilmektedir.

Ayrıca İstanbul Sanayi Odasınca düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilmemesi halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla, belge süresinin öngörülen orijinal sürenin yarısı kadar uzatılması işlemleri de yine İstanbul Sanayi Odasınca yapılmaktadır.

Süre uzatımı müracaatında aranacak belgeler:

  1. Müracaat dilekçesi (Firma kaşeli-imzalı)
  2. Mevcut Yatırım Teşvik Belgesinin aslı
  3. 2012/1 sayılı Tebliğ EK-1’de belirtilen Yatırım Takip Formu (Firma kaşeli-imzalı)