12.12.2019 Odamız 12. Grup ve İstanbul Ticaret Odası 36. Grup Meslek Komitesi Üyeleri ile Ortak Toplantı Gerçekleştirildi

12. Grup Örme Kumaş Sanayii Meslek Komitesi ve İstanbul Ticaret Odası 36. Grup Örme Kumaş, Çorap ve Trikotaj Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile 12 Aralık 2019 tarihinde Odamızda ortak bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, sektörde yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı, istihdam açığı olan sektörlerde yabancı işçi çalıştırılması koşullarının sanayiciler lehine kolaylaştırılması, enerji fiyatlarının yüksekliğinin işletmelerin rekabet gücüne olumsuz etkileri, İstanbul’da sektörel nitelikli Organize Sanayi Bölgesi kurulması, örme sektörünün tehlike sınıfının çok tehlikeliden tehlikeli sınıfa alınması konularına değinildi.

Bundan sonra toplantıların daha sık periyodlarda yapılarak sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

09.04.2019 10, 11 ve 12. Grup Meslek Komiteleri Ortak Toplantı Gerçekleştirdi

10. Grup İplik Sanayii, 12. Grup Örme Kumaş Sanayii ve 11. Grup Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayi Meslek Komiteleri Nisan ayı olağan toplantılarını Yönetim Kurulu Üyemiz Vehbi Canpolat’ın da katılımı ile birlikte gerçekleştirdi.

Toplantıda; tekstil sektöründe, özellikle örme kumaş sanayinde üretimde planlamasının eksikliğine dayalı kapasite fazlalığı yaşandığı ifade edildi. İplik sanayiinde ise hammadde temininde yaşanan sorunlar dile getirildi. Sektörün ortak sorunu olarak enerji fiyatlarının yüksekliğinin işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkilediği ve işletmelerin karlılıklarını azalttığı ifade edildi. 

Tekstil sektörünün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilmek üzere önümüzdeki aylarda tekrar ortak toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

12.07.2018 Sektörde Kullanılan Makinalara KDV İstisnası Getirilmesi

12. Grup Meslek Komitemizin 12 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 05.05.2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesinin yayınlandığı, 8417.80.73.90.00, 8423.89.80.90.00, 8447.12.00.00.12, 8451.50.00.00.11, 9031.80.80.90.00 G.T.İ.P. numaralarında belirtilen ürünlerin söz konusu listeye eklenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.