12.07.2018 Sektörde Kullanılan Makinalara KDV İstisnası Getirilmesi

12. Grup Meslek Komitemizin 12 Temmuz 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 05.05.2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesinin yayınlandığı, 8417.80.73.90.00, 8423.89.80.90.00, 8447.12.00.00.12, 8451.50.00.00.11, 9031.80.80.90.00 G.T.İ.P. numaralarında belirtilen ürünlerin söz konusu listeye eklenmesine yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.