06.04.2015 4107 ve 4115 GTİP Kodları Altında Yer Alan Ürünlerin Tümünün Referans Fiyat Uygulaması Kapsamına Alınması Talebi

12. Grup Meslek Komitemizin 6 Nisan 2015 tarih ve 04/15 sayılı re'sen kararında, 41. Fasılda yer alan ürünler için başlatılan gözetim uygulaması kapsamındaki referans fiyat uygulamasının sadece ürün faturasında “kösele” ifadesi olan ürünlere uygulanacak şekilde revize edildiği belirtilmekte ve uygulamanın tekrar 4107 ve 4115 GTİP kodları altında yer alan ürünlerin tümünü içerecek şekilde değiştirilmesi yönünde girişimde bulunulması talep edilmiştir

Deri ve deri mamulleri sektörlerimizin rekabet gücünü korumak ve geliştirmek amacıyla 4107 ve 4115 GTİP kodları altında yer alan ürünlerin tümünün referans fiyat uygulaması kapsamına alınması hususunda Ekonomi Bakanlığı nezdinde Odamız girişimde bulunmuştur.

14.07.2014 Kıdem ve İhbar Tazminatları Alacaklarında Zaman Aşımı Süresi

12. Grup Meslek Komitemizin 14 Temmuz 2014  tarihinde almış olduğu re’sen kararında, İş Kanununa göre kıdem ve ihbar tazminatları alacaklarında zaman aşımı süresinin 6 aya  indirilmesi yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

03.03.2014 Kürk İthalatında Av Hayvanlarına Uygulanan ÖTV’nin Özel Fatura Kapsamında Yapılan İhracatlarda İade Edilmesi

Konu ile ilgili olarak 7 Mart 2014 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

03.03.2014 İş Mahkemelerinden Emsal Ücret Belirlenmesi Konusunda Gelen Talepler

Nisan ayı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Meslek Komitelerimizin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenecektir.

02.12.2013 Kürk İthalatında Av Hayvanlarına Uygulanan ÖTV’nin Kaldırılması

Nisan ayı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Meslek Komitelerimizin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenecektir.

02.12.2013 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nun (KKDF) Kaldırılması
Odamızca Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.
03.10.2013 Giyim Eşyası, Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Sektörü ile İlgili Sorunların Tespiti

Giyim Eşyası, Deri ve Deri Ürünleri İmalatı sektörü ile ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara etkin çözüm önerilerinin geliştirilmesi için Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz İrfan Özhamaratlı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Ulvi Orhan ile 12. Grup Deri ve Deri Mamulleri Sanayii, 13. Grup Dış Giyim Sanayii, 14. Grup Çorap Sanayii, 44. Grup Ayakkabı ve Yan Sanayii, 46.Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komiteleri Üyelerimizin katılımıyla 3 Ekim 2013 Perşembe günü Odakule Taksim Salonunda bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda aşağıda yer alan konular hakkında değerlendirme yapılmıştır.

Toplantıda NACE gruplaması ile ilgili bir çalışma başlatılması ve triko sanayicilerinin tefrik edilerek yeni bir Meslek Grubu olarak ayrılmaları hususu karara bağlanmıştır.

Giyim Eşyası, Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Meslek Komitelerimizde yer alan askıdaki üyeleri Odamıza kazandırmak için bir çalışma yapılmasının sektörün İSO’da temsili açısından önemli olduğu vurgusu yapılmıştır.

Giyim eşyası, deri ve deri ürünleri imalatı meslek komitelerinin İSO’da daha etkin olması amacıyla Meslek Komitesi üyelerinden oluşan Giyim Eşyası, Deri ve Deri Ürünleri İmalatı Çalışma Komitesinin kurulmasına karar verilmiştir. Sektörü temsilen seçilen üyelerin Meclis Toplantılarında söz almasına karar verilmiştir.