14.07.2020 Tela Kumaşı Tedariği

14. Grup Meslek Komitemizin 14.07.2020 tarihinde aldığı resen kararında, ev tekstili alanında faaliyet gösteren firmaların brode, yastık, yorgan ve yatak ürünleri üretiminde kullanılan en önemli hammaddelerden biri olan 56.03 GTIP faslı Dokunmamış Mensucat kodu alında yer alan tüm ürünlerin üretiminde kullanılan Tela Kumaşı tedariğinin kolaylaştırılması yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sağlık Bakanlığı ve TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur.

14.07.2020 İlave Gümrük Vergisinin Kaldırılması Talebi

14. Grup Meslek Komitemizin 14.07.2020 tarihinde aldığı resen kararında, 20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile “İthalat Rejimine Ek Kararlar” kapsamında; 5606.00.91.00.11 GTİP numaralı 300 ve 540 Folded ipliklere (Nep iplik) getirilen %13 ek ilave gümrük vergisinin kaldırılması yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulmasına talep edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Odamızca TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur.

04.03.2020 Odamız 14.Grup Meslek Komitemiz Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi

Odamız 14. Grup Ev Tekstili, Brode, Dantel, Nakış ve Dokunmamış Ürünler Sanayii Meslek Komitesi, gruba mensup üyeler ve İstanbul Ticaret Odası 40. Grup Ev Tekstili Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirmek üzere 4 Mart 2020 tarihinde Odamızda bir toplantı düzenlendi.

Odamız Meclis Üyesi ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ev tekstili sektörünün sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.

20.08.2019 Perdelerde Farklı KDV Oranları

14. Grup Meslek Komitemizin 20 Ağustos 2019 tarih ve 08/09 sayılı re’sen kararında; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, perdelerdeki KDV oranının %8 olmasına rağmen, stor perdelerde kullanılan hareket ettirici mekanizma ve aksamlar nedeniyle bu ürünlerdeki KDV oranının %18 olarak uygulandığı,

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 13.07.2011 tarih B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2:2010-14028-73-527 Özelgesinde; “… Ticari hayatta stor perde veya jaluzi olarak isimlendirilen eşyanın perde kısmının basit bir mensucat yada bu mensucatlar üzerine sentetik, suni veya kauçuk maddelerin sıvanması suretiyle hazırlanmış olanları ile doğrudan plastik veya metal şeritlerle hazırlanmış olanlarının montaj malzemeleri (alüminyum montaj profili, alüminyum boru, plastik veya alüminyum alt çıta, plastik kumanda mekanizması gibi değişik malzemeleri bulunan) ile birlikte ithal veya teslimi KDV oranları ile ilgili II 2 sayılı listenin "B" bölümünün 5 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerektiği…” yönünde görüş verildiği,

Gelir İdaresi değişiklik öncesinde; stor perde ve perde montajında kullanılan aksam ve parçaların birlikte teslimlerinde de farklı KDV oranı uygulanması gerektiği (stor perde tesliminde %8, montajda kullanılan alüminyum ve plastik malzemelerin ithali ve tesliminde %18) görüşünde olduğu,

Gelir İdaresi tarafından yapılan incelemelerde vergi müfettişlerinin farklı yorumlarıyla firmalara genel KDV oranını uygulamamaları nedeniyle cezai işlem uygulandığı,

Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.05.2019 tarih 30761 sayılı RG’de Yayımlanarak Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine ilişkin karara, “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil” ifadesi eklenerek stor perdelerin KDV oranı da, kumaş perdelerdeki gibi %8’e düşürülerek oluşan karışıklığın giderildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede firmaların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, 1 Mayıs 2019 tarihi öncesi yapılan uygulama neticesinde incelemeye tabi tutularak cezai işlem uygulanmış ya da uygulanacak firmalara ilişkin;

  • Kesilen para cezalarının iadesi veya iptali,
  • İadesi ve ya iptali mümkün değilse diğer ödenecek vergiler karşılığında Vergi Dairesi ile mahsup edilmesi,
  • Stor perde tesliminde uygulanan KDV oranları nedeniyle incelemesi yeni tamamlanan ve henüz cezası kesinleşmemiş dosyaların iptal edilmesi,

hususlarında Odamızca Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

20.08.2019 Hızlı Kargo Taşımacılığı

14. Grup Meslek Komitemizin 20 Ağustos 2019 tarihli re’sen kararında; 15.05.2019 tarih 30775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya başlığı altında yer alan 45. maddenin "(1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır." şeklinde değiştirildiği, yurtdışından getirilecek ürünlerde 22 Euro'luk muafiyetin kaldırıldığı, ülkesine göre değişmekle birlikte %18 ile %20 oranlarında Gümrük vergisi ve ürün ÖTV'ye tabi ise %20 ÖTV vergisi alınacağı belirtilmiştir.

Yeni kararname neticesinde yurtdışından gelen numunelerin de halihazırda gümrük vergisine tabi olmaya başlaması ya da ticari değeri olmadığına dair yazının temin edilerek ilgili Kuruma sunulması gerekliliği nedeniyle Meslek Grubuna mensup üyelerimizin hem maddi hem de zaman kaybına sebep olduğu, konuya ilişkin sıkıntının çözülmesi amacıyla Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

14.05.2019 Anahtar Teslim Fabrika Projesi

14. Grup Meslek Komitemizin 14 Mayıs 2019 tarih ve 05/06 sayılı re’sen kararında; “64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı”nda yer alan ve 2016 Bütçe Kanunu’nda geçen “anahtar teslim fabrika” projesinin hayata geçirilmesi yönünde girişimde bulunulması talep edilmektedir.

Sanayimizin mekânsal problemlerinin çözümü noktasında, uygun devlet arazilerinin ve üzerine kamu tarafından inşa edilecek fabrika binalarının sektörlere göre şirketlere uzun süreli kiralama yöntemiyle tahsis edilmesini kapsayan “Emlak Sanayi Modeli” ilk kez Odamızca gündeme getirilmiştir. Bu çerçevede, Ankara nezdindeki tüm temaslarımızda, konuyla ilgili ilettiğimiz tüm görüş ve raporlarda söz konusu model önerilmektedir. En son 26 Haziran 2019’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un katıldığı meclis toplantımız olmak üzere konuyla ilgili her platformda bu önerimiz gündeme getirilmekte ve yakından takip edilmektedir.

11.06.2019 Çin ve Uzakdoğu’dan İthal Edilen Ürünlere Koruma Önlemi Getirilmesi

14. Grup Meslek Komitemizin 11 Haziran 2019 tarih ve 06/07 sayılı re’sen kararında; ev tekstili, dantel, nakış ve dokunmamış ürünlere ilişkin tasarımların kopyalanarak Çin’de faaliyet gösteren bir takım firmalar tarafından son derece kalitesiz ve rekabet edilemeyecek kadar ucuz fiyata üretilerek, ülkemize ihraç edildiği ve yaşanan bu haksız rekabet karşısında firmalarımız borçlarını ödeyememe, eleman çıkarma hatta kapanma noktasına geldiği ifade edilmiştir.

Söz konusu ürünlerin ilkemizde çok sayıda üretici tarafından üretilip, ihracat ve iç piyasa ihtiyacını karşılamasına rağmen, bu ürünlerin Çin’den ülkemize ucuz ve kalitesiz olarak ihraç edilmesi nedeniyle üreticilerin yaşadığı bu sıkıntıları gidermek amacıyla; Çin başta olmak üzere Uzakdoğu’dan ithal edilen bu ürünlere koruma önlemi getirilmesi yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılmıştır.

Söz konusu başvuru akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gelen cevabi yazıda; “Bir ürünün ithalatında son yıllarda görülen ani artış nedeniyle yerli üreticiler üzerinde zarar oluştuğunun iddia edilmesi durumunda “Koruma Önlemleri Mevzuatı” hükümleri çerçevesinde korunma önleminin; bir ürünün ihracatçı veya menşe ülkedeki iş piyasa fiyatından daha düşük bir fiyatla Türkiye’ye ithal edildiği (damping) ve bu durumun anılan ürünün yerli üreticileri üzerinde zarara neden olduğunun iddia edilmesi durumunda ise “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat” hükümleri çerçevesinde dampinge karşı önlem alınabilmesi, usulüne uygun olarak başvuru yapılması halinde mümkündür.

Söz konusu iki mevzuata ilişkin bilgiler ve başvuru formları Bakanlığımıza ait www.ticaret.gov.tr adresinde İthalat/Ticaret Politikası Savunma araçları başlıkları altında yer almaktadır. Bu bağlamda, başvuruların ürün grubu bazında ayrıştırılmış şekilde yapılmasında ve başvurular öncesinde Bakanlığımız ile irtibata geçilmesinde fayda görülmektedir. “ denilmektedir.

09.04.2019 Tekstil Sektöründe Uygulanan Farklı KDV Oranları

Meslek Komitemizin 9 Nisan 2019 tarihli toplantısında almış olduğu re’sen kararında, tekstil sektöründe uygulanan farklı KDV oranlarının tek bir oran şeklinde (%8 olarak) uygulanması talep edilmiştir. Konu Meslek Komitelerimizin katılımıyla 14.12.2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman DİNÇBAŞ ile yapılan toplantıda tekstil sektöründe yaşanan KDV sorunu dile getirilmiş ve bir rapor şeklinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulmuştur.

09.04.2019 Odamız 14. Grup ve İstanbul Ticaret Odası 40. Grup Meslek Komitesi Üyeleri ile Ortak Toplantı Gerçekleştirildi

14. Grup Ev Tekstili, Brode, Dantel, Nakış ve Dokunmamış Ürünler Sanayii Meslek Komitesi ve İstanbul Ticaret Odası 40. Grup Ev Tekstili Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile 9 Nisan 2019 tarihinde Odamızda ortak bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, tekstil sektöründe farklı KDV oranlarının uygulandığı, bu oranların sektörün üstünde KDV yükü oluşturduğu ve tüm tekstil ürünlerinde KDV’nin %8 olması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca yurtdışından gelen tekstil makinalarının büyük çoğunluğunda arıza/bakım/parça değişimi v.b. konularda sorunlar yaşandığı, bu konularda neler yapılması gerektiği konusunda bir çalışma yapılması gerektiği ifade edildi. TOKİ’nin toplu konut sistemindeki gibi anahtar teslimi tesisleri sanayiciye uzun süreli makul kiralarla tahsis etmesinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Bundan sonra toplantıların daha sık periyodlarda yapılarak sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesi yönünde mutabakata varıldı.

06.08.2018 Kapasite Raporlarında Ürün Miktar Birimi Değişikliği

14. Grup Meslek Komitemizin 6 Ağustos 2018 tarih ve 05/12 sayılı re’sen kararı çerçevesinde; sektörde yer alan üye firmaların kapasite raporlarında, bazı işletmelerde üretilen brode ve tülde ürün miktarı biriminin metre olarak geçerken, dokuma tül ürünlerde ürün miktar biriminin metrekare olarak geçtiği belirtilerek, kapasite raporlarında, sektörde üretilen tüm ürün miktar birimlerinin “metre” olarak yer almasına yönelik TOBB nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca TOBB’ne başvuru yapılmıştır.

08.05.2018 14. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.