19.12.2014 6331 Sayılı Yasa

Meslek Komitemiz 6331 Sayılı yasa gereği T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılacak yönetmeliklerde sanayide toz ve gürültü gibi ortam şartlarının tespitinde çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınmaksızın tüm işverenlere devlet desteğinin sağlanması ile ilgili olarak 09.12.2014 tarihinde re’sen karar almıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve talep hakkında ilgili bakanlık nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

Konu hakkında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan cevap yazısında, konunun İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde incelenip mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığı bildirilmiştir.

30.09.2013 16.10.06 ile 16.21.02 NACE Kodlarının “Çok Tehlikeli Sınıftan” “Tehlikeli Sınıfa” Alınması

15. Grup Meslek Komitesi, 30 Eylül 2013 tarihli toplantısında 16.10.06 ile 16.21.02 NACE kodlarının “Çok Tehlikeli Sınıftan” “Tehlikeli Sınıfa” alınması konusunda Odamızın bir çalışma yapması için bir karar almıştır.

Komitenin 14 Ocak 2014 tarihli toplantısına Odamız Çevre Şubesi yetkilileri ile Odamız Danışmanı katılarak konu ile ilgili Meslek Komitesi Üyelerimiz ile fikir alışverişinde bulunmuştur. Meslek Komitesi Üyemiz iki firmaya gidilerek iş akışlarının incelenmesi sonucunda konunun değerlendirilmesi konusunda mutabakat varılmıştır.

Komitenin 11 Şubat 2014 tarihli toplantısında firmalar yapılan ziyaret sonuçları değerlendirilmiştir. Konu ilgili Bakanlık nezdinde takip edilmektedir.