İstanbul Sanayi Odası - Gündem Konuları
10.07.2018 İşlenmiş Deri İle Kösele İthalatına Referans Fiyat Uygulaması

16. Grup Meslek Komitemizin 10 Temmuz 2018 tarih ve 04/13 sayılı re’sen kararında; 27 Aralık 2014 tarih ve 29218 sayılı Resmi Gazete ile 2010/1 Sayılı Tebliğin Ek 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya listesine 41. Fasıl ibaresinin eklendiği ve işlenmiş deri ile kösele ithalatına Referans Fiyat uygulaması yapılarak koruma sağlandığı, ancak daha sonra yapılan düzenlemelerle 4107 ve 4115 GTİP içerisinde yer alan işlenmiş deri ve köselenin kapsam dışı bırakıldığı, ayrıca 27 Haziran 2018 tarih ve 20461 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 4104.41.19, 4105.10.00, 4105.30.90, 4106.21.00, 4106.22.90, 4106.31.00, 4106.32.00, 4106.40.90, 4106.92.00 GTİP no’lu ürünlerde Gümrük Vergisi oranının sıfırlandığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 4107 ve 4115 GTİP’lerinde yer ayan işlenmiş deriler ve kösele için yeniden Referans Fiyat uygulanması ve yukarıda bahsi geçen GTİP’lerde sıfırlanan Gümrük Vergisi Oranlarının eski haline getirilmesi yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

05.06.2018 Kromlu Deri İhracatında Uygulanan DFİF Kesintisinin Yeniden Düzenlenmesi

16. Grup Meslek Komitemizin 5 Haziran 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 2017/10876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 410411 ve 410419 GTİP’inde  yer alan kromlu derilerin ihracatı için 0,50 $/Kg tutarında DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kesintisi uygulandığı,  bu kesintinin yetersiz olduğu 1 $/Kg olarak yeniden düzenlenmesi yönünde Odamızca Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

Karar metni

05.06.2018 Deri Sektöründe Kullanılan Yağlama Müstahzarları için ÖTV’nin Kaldırılması

16. Grup Meslek Komitemizin 5 Haziran 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 28.02.2009 tarihli ve 27155 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 No’lu Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13. maddesi uyarınca 3403.11.00.00 ve 3403.91.00.00 G.T.İ.P numaralarında yer alan deri sektörü yağlama müstahzarları için 0,9345 TL/Kg Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) öngörüldüğü belirtilerek, deri yağlama müstahzarlarına uygulanan ÖTV’nin kaldırılması yönünde Odamıza Gelir İdaresi Başkanlığı’na  başvuru yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmıştır.

Karar Metni

05.06.2018 Ekonomi Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Desteği

16. Grup Meslek Komitemizin 5 Haziran 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Ekonomi Bakanlığı desteklerinden olan “Küresel Tedarik Zinciri” desteğinin ara mamul üreten firmalara verildiği, söz konusu desteğin nihai ürün üreten firmaları desteklemediği, desteğin nihai ürün üreten firmaların faydalanacağı şekilde düzenlenmesi yönünde Ekonomi Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması talep edilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

08.05.2018 16. Grup İsminin Deri, Yünlü Deri ve Saraciye Sanayii Olarak Değiştirilmesi

Meslek Komitesinin 8 Mayıs 2018 tarihli toplantısında “Deri ve Kürk Sanayii” olan grup isminin “Deri, Yünlü Deri ve Saraciye Sanayii” olarak değiştirilmesi yönünde alınan kararı çerçevesinde, Odamız 27 Haziran 2018 tarihli Meclis onayı ile grup ismi "Deri, Yünlü Deri ve Saraciye Sanayii" olarak değiştirilmiştir.