03.06.2014 ÖTV İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

17. Grup Meslek Komitemizin 3 Haziran 2014  tarihinde almış olduğu re’sen kararında ÖTV mükelleflerinin sorunlarını ve çözüm önerileri ele alınmış olup,  Odamızın bu konuda  girişimde  bulunması talep edilmiştir.

17 Haziran 2014 tarihinde Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in katılımıyla  gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında sektör temsilcisi tarafından konu gündeme getirilmiştir.  Ayrıca 12 Şubat 2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin katılımı ile Odamızda yapılan toplantıda konu tekrar gündeme getirilmiştir.