07.08.2019 Suudi Arabistan İle Gümrükler Konusunda Yaşanan Sorunlar

17. Grup Meslek Komitemizin 07 Ağustos 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; tekstil ve hazır giyim sektörünün büyük oranda ihracat odaklı, üretim ve istihdamdaki büyük ağırlığıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğu ifade edilmekte, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir zamanlar gayet sıcak olan ilişkilerin yerine Suudi yetkililerin bazı açıklama ve davranışlarının Türkiye'ye yönelik gizli bir ambargonun başlatıldığı ve Türk TIR’larının gümrüklerde iki aya aşkın bekletilerek ihracatçı firmalarımızın mağduriyet yaşamalarına sebep olduğu belirtilmektedir.

İhracatçı firmalarımızın yaşadığı söz konusu bu mağduriyetlerin giderilmesi hususunda Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

07.06.2018 Firmaların KDV Genel Uygulama Tebliği Tecil-Terkin Uygulamasında Yaşadığı Sorunlar

17. Grup Meslek Komitemizin 7 Haziran 2018 tarihli re’sen kararında; üyelerimizin son dönemde, KDV Genel Uygulama Tebliği´nin “8.3. Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar” maddesinin yorumundan kaynaklı olarak vergi daireleri ile sorunlar yaşandığı, söz konusu sorunun tebliğin 8.3. maddesinin “imalatçının sanayi sicil belgesinde yazmayan ürünlerin ihracatçıya ihraç kaydıyla teslim edilemeyeceği, bu ürünleri teslim eden satıcının tecil-terkin uygulamasından yararlanamayacağı” şeklinde yorumlanmasından kaynaklandığı ifade edilerek, sorunun çözümü için komitemiz önerilerinin Odamızca Gelir İdaresi Başkanlığı iletilmesi talep edilmiştir.

Meslek Komitemiz önerileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmiştir.

Karar Metni

02.05.2018 17. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.