18.9.2014 “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1

Meslek Komitemiz, 24 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)” de değiştirilmesini talep ettiği konular ile ilgili olarak Odamızca gerekli girişimlerde bulunulması hususunda 18.09.2014 tarihinde re’sen karar almıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve talep hakkında T.C. Maliye Bakanlığı nezdinde Odamızca yazılı girişimde bulunulmuştur. Ayrıca konu 12 Şubat 2015 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda tekrar gündeme getirilmiştir.

18.07.2013 Haziran 2012 ÖTV tebliğindeki değişiklikler sonrası Kimya sanayinde yaşanan sıkıntıların sektöre etkilerinin incelenmesi ve ele alınması hususunda gerekli çalışmaların başlatılması talep edilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde konu takip edilmektedir.