28.08.2020 Covid-19 Deneme Süresi İçinde Fesih Yasağı

18. Grup Meslek Komitemizin 28 Temmuz 2020 tarihli re’sen kararında, Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmamış veya başvurup sonlandırmış olan işletmelerde yeni istihdam edilen personelden deneme süresi içerisinde memnun olunmaması durumunda personelin iş akdinin feshine imkan tanınması yönünde Odamızca ilgili kurumlar nezdinde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

16.01.2020 Odamız 18. Grup ve İstanbul Ticaret Odası 39. Grup Meslek Komitesi Üyeleri Ortak Toplantı Gerçekleştirdi

Odamız 18. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komitesi ile İstanbul Ticaret Odası 39. Grup İç Giyim ve Aksesuarları Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirmek üzere 16 Ocak 2020 tarihinde Odamızda bir toplantı düzenlendi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimlerinde artan maliyetler ve alternatif teslim şekilleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yatırım imkanları ve iç giyim sektörünün gündemindeki diğer konular ele alındı.

16.12.2019 İSO Üyesi Sanayiciler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Yatırım İncelemeleri Yaptı

18. Grup İçi Giyim Sanayi Meslek Komitemizin talebi ile 16-17 Aralık 2019 tarihlerinde yatırım ortamını incelemek üzere Hazır Giyim Meslek Komiteleri Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

26.11.2019 11, 12, 15, 17 ve 18. Grup Meslek Komiteleri Ortak Toplantı Gerçekleştirdi

18. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda; Odamız 11. Grup Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii, 12. Grup Örme Kumaş Sanayii, 15. Grup Konfeksiyon Yan Sanayii, 17. Grup Dış Giyim Sanayii ve 18. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komiteleri Üyelerimizin katılımıyla tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirilmek üzere 26 Kasım 2019 tarihinde Odamızda bir toplantı gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı’nın başkanlığından gerçekleşen toplantıda, Özhamartlı Odamızca yürütülmekte olan faaliyetler kapsamında, sektörün en önemli hammaddesi olan pamuğun stratejik tarım ürünü olması nedeniyle Odamız koordinatörlüğünde Aralık ayında yapılması hedeflenen Pamuk Çalıştayı ve ihracatın artmasına yönelik sektör açısından faydalı olan sektörel ticaret heyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat’ın da katıldığı toplantıda, sektörün ortak sorunları olarak İş Mahkemelerinin işverenler aleyhine verdiği tazminat kararları ve bu kapsamda arabuluculuğun önemi ile kıdem tazminatı fonu gibi konular ön plana çıktı. Toplantıda ayrıca, örme sanayinde işletmelerin belge temininde yaşadığı sıkıntılar ve bu sektör için eğitimin önemine vurgu yapıldı. Sektördeki planlama eksikliğine de değinilen toplantıda kümelenmenin önemi ve devlet tarafından anahtar teslimi yer sağlanması gibi konular üzerinde duruldu. DİR sisteminde yaşanan sorunlar, tekstil sektörünün hak ettiği itibarı kazanması için yapılması gereken tanıtım çalışmaları, enerji maliyetleri toplantıda dile getirilen diğer konu başlıkları oldu.

Toplantıda, tekstil ve hazır giyim sektörünün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirmek ve ortak yapılabilecek çalışmaların tespitine yönelik üç ayda bir ortak toplantı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

13.11.2019 18. Grup Meslek Komitesi Üyeleri Sektörel İncelemeler İçin Nijerya’yı Ziyaret Etti

İstanbul Sanayi Odası organizasyonunda, 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında Nijerya’nın Lagos şehrine yönelik, iç giyim sanayii sektörel ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı başkanlığındaki heyete 19 firmadan 26 kişi katıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

15.01.2019 18. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komitemiz TİGSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ortak Toplantı Gerçekleştirdi

18. Grup İç Giyim Sanayii Meslek Komitemiz, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile 15 Ocak 2019 tarihinde Odamızda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, bankacılık sistemi ve yaşanan sorunlar, çevre ülkeler ile yapılan ticarette artan gümrük vergileri, kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimlerinde artan maliyetler ve alternatif teslim şekilleri, meslek liselerinin özendirilmesi, iş davalarında arabuluculuk hizmetinin önemi ve Odamız Arabuluculuk Merkezi’nin sunduğu hizmetler gibi konularda değerlendirilmelerde bulunuldu.

Ayrıca, TİGSAD ve Odamız işbirliğinde Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı sektörel destekler kapsamında ticaret heyeti düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

22.05.2018 18. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.