12.08.2020 Covid-19 SGK Prim Desteği

19. Grup Meslek Komitemizin 12 Ağustos 2020 tarihli re’sen kararında, 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4. Maddesine istinaden Kısa Çalışma Ödeneği ödeme kapsamında olan çalışanların, kısa çalışma ödeneği ödeme süresinin bitimini takip eden aydan itibaren 3 ay süre ile asgari ücret üzerinde SGK primlerinin (işçi-işveren) devlet tarafından karşılanması ve bahse konu SGK primlerinin sürenin bitiş tarihi olarak 31.12.2020 olacak şekilde düzenleme yapıldığı, söz konusu destekten Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmamış işletmelerin de faydalanması için yeni bir düzenleme yapılması yönünde ilgili kurumlar nezdinde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca TOBB nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

19.06.2020 Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Talebi

19. Grup Meslek Komitemizin 19 Haziran 2020 tarihinde aldığı resen kararında, Türkiye’nin hazır giyim ihracatının yaklaşık 17 milyar dolar olduğu, bunun 1,5 milyar dolarlık kısmının markalı giyim ürünleri ihracatı, 15,5 milyar dolarlık kısmının ise yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin ihracatı olduğu, firmaların yurt dışı iş hacmi ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla fason üretilerek ihraç edilen ürünlerin Turquality kapsamında desteklenmesi yönünde ilgili kurumlar nezdinde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur.

18.07.2018 19. Grup Meslek Komitemiz İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Konulu Genişletilmiş Sektör Toplantısı Gerçekleştirdi

19. Grup Meslek Komitemizin 13 Haziran 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; gruba mensup mensup üyeler ve Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) temsilcilerinin katılımı ile 18 Temmuz 2018 tarihinde İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Konulu Genişletilmiş Sektör Toplantısı düzenlendi.

Detaylı Bilgi.