11.11.2015 Gıda Sanayinin Sorunları Sektörel Dernek Temsilcileri ve Gıda Meslek Komitemiz Üyelerinin Katılımı ile 11 Kasım 2015 Tarihinde Ele Alındı

Söz konusu toplantı, 11 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

13.11.2013 2. Grup Odamız Üyeleri, Sektörel Dernek Temsilcileri ve Meslek Komitemiz Üyelerinin katılımı ile Odamız Meclis Salonunda 15 Ocak 2014 Tarihinde Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Değerlendirileceği Bir Toplantı Düzenlenmesi

Söz konusu toplantı, 15 Ocak 2014 tarihinde Odamız Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantı İle İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

09.10.2013 2. Grubun Bugüne Kadar Gerçekleştirmiş Olduğu Faaliyetlerin Yer Aldığı Bir Ajanda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziyaretinde Yapılan Sunumun Üyelerimize Posta Yöntemi İle Gönderilmesi

2.Gruba mensup üyelerimize 14.11.2013 tarih 10800 sayılı yazı ile bilgilendirme yapılmıştır.

11.09.2013 Gıda Sektörünü İlgilendiren (Kanun, Mevzuat vb.) Konularda 2. Grup Odamız Üyelerine E-posta veya Faks Yoluyla Bildirimlerin Yapılması

Sektöre ilişkin duyurular 2. Gruba mensup üyelerimize gönderilmektedir.

14.08.2010 İSO, İTO ve İTB’nin Temsilcileri ile Et Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Ele Alınacağı “Et Zirvesi” Konulu Bir Toplantı Düzenlenmesi ve Toplantı Sonrasında TOBB’a Bir Ziyaret Gerçekleştirilmesi

2. Grup Meslek Komitemizin 14 Ağustos 2013 tarih ve 04/08 sayılı re’sen kararı çerçevesinde; İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası ve Odamız ilgili Meslek Komiteleri üyelerinin bir araya geldiği et sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele aldığı müşterek toplantı 21 Ağustos 2013 tarihinde düzenlenmiştir.

Toplantı sonrasında, kırmızı et fiyatlarının aşırı yükselmesinin önüne geçilmesi için ilk etapta damızlık ve besilik hayvan ithalatındaki sınırlamaların ivedilikle kaldırılması ve gerektiğinde 2013 yılı sonuna kadar yerli besiciyi koruyacak bir vergi oranıyla kasaplık canlı hayvan ithalatı için kontrol belgesi düzenlenmesi gerektiği yönünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. M. Mehdi Eker ve TOBB nezdinde yazılı girişimlerde bulunulmuştur.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası ve Odamız temsilcileri 13 Eylül 2013 Cuma günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu’yu ziyaret etmiştir. Toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Hayvancılık Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, Gıda Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Erol, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu katılmıştır. Toplantıda üç Odanın temsilcileri adına 2. Grup Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Akkoyun ilişikte yer alan sunum çerçevesinde sektörün sorunlarını dile getirmiştir.