13.09.2018 Denizcilik acentelerine konteynerler için garanti kapsamında ödenen, depo çeki adıyla da bilinen depozito bedelleri

29. Grup Meslek Komitemizin 13 Eylül 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; İthalat işlemleri sırasında, konteynerlerin limandan çıkışı ve geri girişi süresince denizcilik acentelerine garanti kapsamında ödenen, depo çeki adıyla da bilinen depozito bedelleri taahhütname ya da çek ile karşılanırken, son günlerde döviz olarak talep edilmeye başlandığı, konteynerlerin belirtilen tarihte teslim edilmesinden sonra başlayan iade süreçlerinin ise giderek uzamakta ve bu durumun sanayiciye büyük bir finansman yükü getirdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda Meslek Komitemizce, son dönemlerdeki kur değişimleri de dikkate alındığında, söz konusu depozito ücretlerinin, sanayiciye finansman yükü getirmeyecek şekilde, taahhütname ya da çek ile karşılanması ve tüm denizcilik acenteleri tarafından standart bir şekilde uygulanması yönünde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

17.05.2018 Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (CLP)

29. Grup Meslek Komitemizin 17 Mayıs 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Sektörde yer alan üretici firmaların, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe (CLP) uyumlu etiket sistemi uygulamakta olmalarına rağman, 01 Haziran 2016'dan önce üretilen ve bayi/alt bayilerin stoklarında kalan kontrolü mümkün olmayan ürünlerden dolayı sektörde yer alan üretici firmaların saha denetimlerinde cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği yönünde Odamızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

17.05.2018 29. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • 01 Ocak 2018 tarihinden sonra üretilen ürünlerde CLP uyumlu etiket incelemesinin yapılmasının daha uygun olacağına dair ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması yönünde re'sen karar alınmıştır.