16.01.2019 7013.49 GTİP Nolu Ürünlerin Mısır'dan İthalatına Korunma Önlemi Getirilmesi Hk.

3. Grup Meslek Komitemizin 16 Ocak 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 7013.49 Gümrük tarifesine dahil olan ve Mısır’dan ithal edilmekte olan ürünlere haksız rekabete engel olmak amacı doğrultusunda fon konulmasına yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

16.05.2018 3. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.