10.01.2019 Ayna Komitelerine Katılan Firma Temsilcilerinin Masraflarının TOBB Tarafından Karşılanması

35. Grup Meslek Komitemizin 10 Ocak 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesince; Odamız Sanayi Şubesi tarafından Ayna Komiteleri (Uluslararası standart yapma çalışmalarında standartların hazırlanmasında faaliyet gösteren Teknik Komiteler) ile ilgili sunumun değerlendirildiği belirtilmekte olup bu çerçevede uluslararası standardizasyon çalışmalarına Ülkemizi temsilen meslek komitemizin belirlediği ve ayna komiteleri aracılığıyla katılacak firmaların temsilcilerinin masraflarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce karşılanması talep edilmektedir.

Söz konusu re’sen karar çerçevesince Odamız tarafından yapılan değerlendirmede; halihazırda TSE bünyesinde kozmetik ürünlerine yönelik bir Ayna Komitesinin bulunmadığı, yeni bir Ayna Komitesinin oluşturulabilmesi için de en az üç tüzel kişiliğin Enstitüye müracaat etmesi gerektiği tespit edilmiş olup aşağıda sektörünüzün faaliyet konularına uygun olan CEN/ISO Teknik Komiteleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, Ayna Komitelerine katılan firma temsilcilerinin masraflarının TOBB tarafından karşılanmasına yöneliklik Meslek Komitemizin talebi TOBB’ne iletilmiştir.

CEN / ISO Ayna Komiteleri:

  • CEN/TC 392 Cosmetics “Kozmetik”
  • ISO/TC 217 Cosmetics “Kozmetik”
  • ISO/TC 54 Essentiol Oil “Uçucu Yağlar”
  • CEN/TC 276 Surface active agents “Yüzey Aktif Maddeler”
17.05.2018 30. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.