13.12.2018 İthalat Rejimi Kararına ek olarak 9019.20.00.00.18 GTİP kodlu “Cihazlar”a getirilen ilave gümrük vergisi

31. Grup Meslek Komitemizin 13 Aralık 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 06 Aralık 2018 tarihinde, 20 Aralık 1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ek olarak birçok ürüne ilave gümrük vergisi getirildiği belirtilmekte olup bu çerçevede yeni düzenlemede yer alan 9019.20.00.00.18 GTİP kodlu “Cihazlar” kaleminin kapsam dışı bırakılması ya da düzenleme öncesinde hazırlık ve geçiş dönemine imkân tanınması hususunda gerekli girişimlerde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

16.08.2018 Döviz Kurlarında Yaşanan Ani Yükselişler Nedeniyle Sektörün Yaşadığı Sorunlar

31. Grup Meslek Komitemizin 16 Ağustos 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; son günlerde döviz kurlarında yaşanan ani yükselişler nedeniyle sektörün özellikle kamu ihaleleri taahhütlerinin karşılanması konusunda olumsuz yönde etkilendiği ve bu kapsamda gerekli girişimlerde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak TOBB, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.

30.05.2018 31. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.