08.04.2015 Yerli Malı Tebliği’ndeki Yerli Katkı Oranı Değerlendirildi

13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yerli Malı Tebliği’nde bir ürüne yerli malı belgesi düzenlenebilmesi için yerli katkı oranının en az %51 olması gerektiği ifade edilmektedir. Herhangi bir sektörel ayrım yapılmadan tek bir yerli malı oranı belirlenmesi yerli katkı oranı düşük olan sektörlerdeki sanayicilerimizin yerli malı belgesi alamamasına ve Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan alımlarda ithal ürünlerin avantajlı konuma gelmesine neden olmaktadır.

Yerli sanayi ürünlerinin uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi açısından Yerli Malı Tebliği’ndeki yerli katkı oranının ülkemizdeki teknoloji seviyesi gözetilerek NACE kodları bazında %51 den daha düşük veya daha yüksek olmak üzere ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Odamız Meslek Komitelerinin de görüşü alınarak mevzuat düzenlenmesine gidilmesi hususunda 08.04.2015 tarihinde Meslek Komitemizce re’sen karar alınmıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve yerli katkı oranının sektörlerin teknoloji seviyelerine göre farklılaştırılması için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB nezdinde yazılı girişimlerde bulunulmuştur.