25.12.2018 AYPE Cinsi Eşyalara Uygulanan Gözetim Tebliğinin Kaldırılması

33. Grup Meslek Komitemizin 25 Aralık 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesince; ihracat pazarlarına rekabetçi fiyatlarla ürün sunulabilmesi adına, AYPE cinsi eşyalara uygulanan gözetim tebliğinin kaldırılması ya da fiyat tahdidi olmadan AYPE cinsi eşyalar için ve satış bedeline göre alınan ve fatura birim kıymetleri üzerinden gözetim belgesi düzenlenmesi ile 3920.10.25.00.00 ve 3920.20.29.00.00 GTİP eşyaların ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın 3 USD/KG brüt üzerinden gözetim tebliği düzenlenmesi hususunda Odamızca gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

22.05.2018 Bazı Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Elektrik Abonelerine Yüksek Ek Güvence Bedelleri Yansıtması

33. Grup Meslek Komitemizin 22 Mayıs 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; bazı elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik abonelerine düzenledikleri faturalarda yüksek ek güvence bedelleri yansıttıkları belirtilerek, konu hakkında ilgili kamu kurumları nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde girişimde bulunulmuştur.

22.05.2018 33. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin, elektrik abonelerine düzenledikleri faturalarda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin Güvence Bedeli başlıklı altıncı bölümüne aykırı olarak ek güvence bedeli yansıttıklarına dair konunun ilgili kamu kurumlarıyla bir çözüme kavuşturlması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması yönünde re'sen karar alınmıştır.