29.01.2015 AEEE Yönetmeliği Değişiklik Tasarısı Değerlendirildi

Meslek Komitemiz, AEEE Yönetmeliği (22 Mayıs 2012 tarihli Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği) değişiklik tasarısında yer alan Madde 8* de belirtilen tabloda ki yıllara göre toplama hedefi oranlarının çok yüksek ve uygulanamaz olduğu ve toplama hedeflerine ulaşamayan firmalar için ilk üç yıl boyunca uygulanacak %10 oranında ki cezanın uygulanmaması ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TOBB’nin ilgili Sektör Meclisi nezdinde Odamızca gerekli girişimlerin başlatılması hususunda 29.01.2015 tarihinde bir re’sen karar almıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde Odamızca yazılı girişimde bulunulmuştur.

* Madde8
Yıllara Göre Toplama Hedefi (Bir önceki yıl piyasaya sürülen EEE miktarı (kg) *tablodaki oran (%) )

2015 2016 2017 2018 2019 2020
%5 %10 %15 %20 %30 %45
25.10.2013 16 Aralık 2013 tarihinde, saat 14.00’da sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir toplantı düzenlenmesi talep edilmiştir.

Söz konusu toplantı 16 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı İle İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.