21.05.2014 Sektörde Yaşanan ÖTV Konusu Değerlendirildi

Sektörümüze mensup üyelerimizin yaşadığı sorunların en önemlilerinden biri; beyaz eşya, elektrikli ev aletlerinde ÖTV’nin, ithal edilen ürünlerde malın ithalat değeri üzerinden %6,7, iç piyasada üretim yapılarak satılan malın ise satış fiyatı üzerinden %6,7 olarak tahsil edilmesidir. Lüks ürün sınıfına girmediği düşünülen elektrikli ev ve mutfak aletlerinin üzerindeki çifte vergilendirme (iç piyasada üretim yapılarak satılan malın üzerine ilk önce ÖTV ve malın ÖTV’li fiyatı üzerine uygulanan KDV oranı) kayıt dışı ticaretin de artmasına neden olmaktadır. Kayıt dışı ticaretin artması ise ÖTV ile ek değer yaratılması bir yana, KDV’nin tahsil edilememesi sonucu ülke ekonomisini kayba uğratmaktadır.

Bu kapsamda, ithalatçı-üretici arasında oluşan haksız rekabetin önüne geçilmesi, KDV ve gelir vergisi kaybının yaşanmaması, günlük yaşamda kullanımları zorunlu hale gelen lüks sayılmayacak, üstelik de enerji tasarrufu sağlayan küçük elektrikli ev aletlerindeki ÖTV’nin kaldırılmasının gerekli olduğu hususunda 21.05.2014 tarihinde bir re’sen karar alınmıştır.

Söz konusu re’sen karar da belirtilen konu Odamız Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve 17.06.2014 tarihinde Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in katılımı ile gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında Sayın Mehmet ŞİMŞEK’e ve 12 Şubat 2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile yapılan toplantıda da söz konusu yetkililere konu iletilmiştir.