21.07.2020 Covid-19 Nedeniyle Yaşanan Fuar İptalleri

Meslek Komitemizin 21 Temmuz 2020 tarih ve 07/09 sayılı re’sen kararında; sektörümüz için önem arz eden fuarların Ekim-Aralık döneminde gerçekleştirildiği, etkilerinin hala ciddi anlamda devam ettiği Covid-19 salgınının ise bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğü, hem fuara katılacak firmalar ve hem fuarı ziyaret edecek katılımcıların salgın tehlikesi nedeniyle tedirginlik duyduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede Meslek Komitemizce, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında söz konusu dönemde yapılacak sektörel fuarların, fuara katılacak firmalar ve fuarı ziyaret edecek katılımcıların güvenliği ve salgının yayılmasının önüne geçilmesi açısından 2021 yılının Mart ayından sonraki uygun tarihlere ertelenmesi yönünde Odamızca girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Meslek Komitemizin talebi doğrultusunda Odamızca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

28.01.2020 Ayna Komitelerine Katılan Firma Temsilcilerinin Masraflarının TOBB, TİM vb. Sivil Toplum Kuruluşlarınca Karşılanması

35. Grup Meslek Komitemizin 24 Aralık 2019 ve 28 Ocak 2020 tarihli kararları çerçevesince; verimliliğimizin ve rekabetçiliğimizin arttırılması bakımından uluslararası standardizasyon çalışmalarına Ülkemizi temsilen sektörlerin belirleyeceği ve ayna komiteleri aracılığıyla katılacak firmaların temsilcilerinin masraflarının ilgili Bakanlığın yönlendirmesiyle TOBB, TİM vb. sivil toplum kuruluşlarınca karşılanması hususunda gerekli çalışmaların başlatılması Genel Sekreterlik Makamımızdan talep edilmektedir.

Ayna Komitelerine katılan firma temsilcilerinin masraflarının TOBB, TİM vb. sivil toplum kuruluşlarınca karşılanmasına yöneliklik Meslek Komitemizin talebi TOBB ’ne iletilmiştir.

26.02.2019 Elektrikte Sanayi İndirimi İçin Gerekli Olan Sanayi Sicil Belgelerinin Vizesi
35. Grup Meslek Komitemizin 26 Şubat 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesince; elektrikte sanayi indirimi için gerekli olan Sanayi Sicil Belgelerinin vizelerinde gecikme ve/veya dağıtım firmalarına geç ibrazında yaşanan sıkıntılar ile ilgili gerekli girişimlerde bulunulması talep edilmiştir. Meslek Komitemizin söz konusu talebi ilgili kurumlara iletilmiştir.
04.03.2019 1 Ocak 2019 Tarihi İtibarıyla Plastik Alışveriş Poşetlerinin Ücretle Satılmaya Başlanması

Meslek Komitemizin ilgi kararında, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin ücretle satılmaya başlanacağı ve bu konudaki mevzuat oluşturulurken, Avrupa’daki mevzuatın temel alınmasına rağmen ortaya çıkan yeni mevzuatın AB’deki kapsam, muafiyet ve istisnaları içermediği belirtilmektedir. Karar da ayrıca Türk plastik sektörünün en az Avrupalı rakipleri kadar çevreye duyarlı ve korunması konusunda kararlı olduğu ancak varlığını, rekabet gücünü ve ekonomiye katkısını korumak için ise Avrupalı rakipleriyle aynı yasal düzenlemelere tabi olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede karar da ayrıca 20.000 kişiye istihdam sağlayan 2.000 üretici firmanın bu son gelişmelerden son derece olumsuz etkilendiği ve üretimlerinin %50 oranı kadar düştüğü de belirtilmektedir.

Bu kapsamda meslek komitemizin re’sen kararında üretici firmaların bu hızlı geçişten dolayı ciddi sıkıntılar yaşamaması ve bu dönüşüm sürecinin sancılı ve yıkıcı olmaması için AB’deki muafiyet ve istisnaları içeren yeni bir mevzuat düzenlemesine ve bir “Sanayi Dönüşüm Destek Paketinin” oluşturulmasına ve ayrıca yeni mevzuatta yer alan sıfır atık logosunun şu anki haliyle çok renkli oluşunun sektörün teknolojik altyapısının yetersiz olması sebebiyle üretimi imkânsız kıldığı, sıfır atık logosunun renk adedinin bir veya iki renge indirilmesinin ise sektörün üretimi için çok önem arz edeceği ile ilgili meslek komitemizin talebi 21 Ocak 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımyla gerçekleştirilen “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”nda, TOBB Sanayi Odaları Konseyi Başkanı ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan tarafından gündeme getirilmiş ve ayrıca konu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde takip edilmektedir.

25.12.2018 AYPE Cinsi Eşyalara Uygulanan Gözetim Tebliğinin Kaldırılması

35. Grup Meslek Komitemizin 25 Aralık 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesince; ihracat pazarlarına rekabetçi fiyatlarla ürün sunulabilmesi adına, AYPE cinsi eşyalara uygulanan gözetim tebliğinin kaldırılması ya da fiyat tahdidi olmadan AYPE cinsi eşyalar için ve satış bedeline göre alınan ve fatura birim kıymetleri üzerinden gözetim belgesi düzenlenmesi ile 3920.10.25.00.00 ve 3920.20.29.00.00 GTİP eşyaların ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın 3 USD/KG brüt üzerinden gözetim tebliği düzenlenmesi hususunda Odamızca gerekli girişimlerin başlatılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

26.11.2018 Son Zamanlarda Çıkan Fabrika Yangınları İle İlgili Yaşanan Sorunlar

35. Grup Meslek Komitemizin 26 Kasım 2018 tarihli re’sen kararı çerçevesince; son zamanlarda çıkan fabrika yangınları nedeniyle sektörümüze yönelik olumsuz bir algı yaratılmak istendiği ve konusunda uzman olmayan kişi ve/veya kurumlar tarafından söz konusu yangınların kasıtlı çıkarıldığına dair söylentiler yayılmaya çalışıldığı belirtilmekte olup ülkemiz ve yurtdışı kamuoyunda yanlış izlenimlere neden olacak bu tarz söylentileri çıkaran kişi ve/veya kurumlar nezdinde Odamızca gerekli hukuki girişimlerin başlatılması yönünde girişimde bulunulması talep edilmiştir. Bu kapsamda Odamızca T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne yapılan yazılı başvuruya söz konusu Müdürlükten gelen cevabi yazıda; konunun incelenmek üzere sigorta eksperleri icra komitesine iletildiği ve konuya ilişkin yapılan inceleme neticesinde;

  • Şikayete konu metinlerin haberciler tarafından istek ve bakış açılarına göre üretildiğini, bu konuların kaynağı olmadığını beyan etmesi nedeniyle adı geçen sigorta eksperi hakkında bir işlem yapılmasına mahal olmadığına, dolayısıyla söz konusu haberlerin tekzip edilmesinin uygun olacağı değerlendirmesinin adı geçen sigorta eksperine iletilmesine,
  • Diğer taraftan, eksperlik mesleğinin ön yargısız ve tarafsız tutumuna şüphe düşürebilecek açıklamalardan kaçınılması hususunda adı geçen sigorta eksperinin yazılı olarak ikaz edilmesine

karar verildiği ifade edilmektedir.

22.05.2018 35. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.