17.05.2019 Dahilde İşleme İzni İle Standart İşlenmemiş Kıymetli Maden İthali Hk.

39. Grup Meslek Komitemizin 17 Mayıs 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2019/21 sayılı Genelge ile dahilde işleme izni kapsamında dahi olsa Kıymetli Madenler Borsası üyesi olmayan firmalarca standart işlenmemiş kıymetli maden ithalinin mümkün olmayacağı belirtilerek, 2012/24 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı açıklanmıştır. Kuyumculuk sektörünü oldukça olumsuz etkileyecek olan söz konusu karar kapsamında Meslek Komitemizce, önceki sistemde olduğu gibi dahilde işleme izni ile standart işlenmemiş kıymetli maden ithali için gerekli düzenlemeler yapılmasına yönelik Odamız tarafından ilgili kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

İlgili yazımıza karşılık T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; 16.05.2019 tarih ve 2019/21 sayılı Genelgenin yürürlük tarihini 31.12.2019 tarihine kadar erteleyen 18.06.2019 tarihli ve 2019/26 sayılı Genelgenin http://www.ggm.gtb.gov.tr adresinde mevzuat linki altına eklendiği belirtilmiştir.

13.03.2019 Kıymetli Maden Taşıyan Yolcuların Bagaj Sınırlaması Hk.

39. Grup Meslek Komitemizin 13 Mart 2019 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; Sektörümüz, ülkemizin ihracatına tam destek sağlamak ve cari açığa pozitif yönde katkıda bulunmak amacıyla yanlarında kıymetli maden taşıyan satış ve pazarlama elemanlarının bagaj ölçeği aynı kalmak kaydıyla 16 kg’a kadar değerli maden taşınmasına izin verilmesi hususunda Odamız tarafından THY nezdinde girişimde bulunulmasını gündeme almıştır.

14.11.2018 Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sayısının Arttırılması Hk.

39. Grup Meslek Komitemizin 08 Ağustos 2018 ve 14 Kasım 2018 Tarihli re’sen kararları çerçevesinde; 06.07.2018 tarih ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte kuyumculuk sektöründeki ürün alımlarında taksit uygulanamayacağı ibaresine yer verildiği, diğer sektörlerde devam eden taksit uygulamasının, sektörümüz aleyhine haksız rekabete neden olmaması için söz konusu Yönetmelik’te taksit sayısının tekrar arttırılmasına yönelik düzenleme yapılması hususunda Odamız tarafından BDDK ve T.C. Hazine ve Maliye nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir. Konu, 14 Aralık 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ile yapılan toplantıda 39. Grup Meslek Komitesi Meclis Üyesi İlyas Gençoğlu tarafından dile getirilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27 Mart 2019 tarihli ve 8314 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca, 11 Ocak 2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile taksit yasağına tabi tutulan kuyumla ilgili harcamalarda, basılı ve külçe halinde olmayanlar için taksitlendirme süresinin dört aya çıkarılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

18.07.2018 Dahilde İşleme Mevzuatı Kapsamında Külçe Altının Eşdeğer Eşya Kullanımına Dahil Edilmesi Hk.

39. Grup Meslek Komitemizin 18 Temmuz 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; kuyumculuk sektöründe sorunlara yol açan Eşdeğer Eşya Kullanımı hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda Odamızın T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

25.06.2018 7103 Sayılı Torba Kanun Kapsamında KDV İstisnası Uygulanacak Malzeme ve Teçhizat Listesi

39. Grup Meslek Komitemizin 25 Haziran 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 05 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesinin yayınlandığı belirtilmekte olup bu doğrultuda Meslek Komitemizin, Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii sektöründe önem teşkil eden ve aşağıda yer alan makinaların da Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış olan söz konusu listeye eklenmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

8417 Elektrikli Olmayan Fırın ve Ocaklar
8455 Metal Hadde Makinaları ve Hadde Silindirleri
8459 Metalleri Talaş Kaldırmak Suretiyle İşleyen Makine ve Tezgahlar
8463 Tel İşlemeye-Tel Çekmeye ve Zincir Yapmaya Mahsus Makinalar
8514 Sanayide Kullanılan Ocak ve Fırınlar
8515 Elektrikli Lehim ve Kaynak Makinaları
02.05.2018 39. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.