18.07.2018 Dahilde İşleme Mevzuatı Kapsamında Külçe Altının Eşdeğer Eşya Kullanımına Dahil Edilmesi Hk.

39. Grup Meslek Komitemizin 18 Temmuz 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; kuyumculuk sektöründe sorunlara yol açan Eşdeğer Eşya Kullanımı hakkında gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda Odamızın  T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Karar Metni

25.06.2018 7103 Sayılı Torba Kanun Kapsamında KDV İstisnası Uygulanacak Malzeme ve Teçhizat Listesi

39. Grup Meslek Komitemizin 25 Haziran 2018 Tarihli re’sen kararı çerçevesinde; 05 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7103 Sayılı Torba Kanun kapsamında KDV istisnası uygulanacak malzeme ve teçhizat listesinin yayınlandığı belirtilmekte olup bu doğrultuda Meslek Komitemizin, Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii  sektöründe önem teşkil eden ve aşağıda yer alan makinaların da Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış olan söz konusu listeye eklenmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Odamızca T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.

8417 Elektrikli Olmayan Fırın ve Ocaklar
8455 Metal Hadde Makinaları ve Hadde Silindirleri
8459 Metalleri Talaş Kaldırmak Suretiyle İşleyen Makine ve Tezgahlar
8463 Tel İşlemeye-Tel Çekmeye ve Zincir Yapmaya Mahsus Makinalar
8514 Sanayide Kullanılan Ocak ve Fırınlar
8515 Elektrikli Lehim ve Kaynak Makinaları
02.05.2018 39. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.