İstanbul Sanayi Odası - Gündem Konuları
15.05.2019 Bedeli 22 Avroyu Geçmeyen Eşya İçin Uygulanmakta Olan Gümrük Muafiyeti

44. Grup Meslek Komitemizin 15 Mayıs 2019 tarihli re’sen kararı çerçevesince; 30775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yurt dışından posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli 22 Avroyu geçmeyen eşya için uygulanmakta olan gümrük muafiyetinin  kaldırıldığı belirtilmekte olup bu değişiklik ile firmalarımız adına hızlı kargo yoluyla ihracatta kullanılmak üzere yurt dışından gelen numune vb. eşyaların gümrük ve vergi işlemlerine tabi olması ile eşyaların gümrükte kalma sürelerinin uzadığı ve maliyetlerin arttığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede kararda ayrıca üyemiz firmaların, özellikle numunelerin gecikmesi sebebiyle müşterilerine söz verdikleri teslim sürelerini yetiştirmekte sıkıntı yaşadıkları ve ticari ilişkilerinde zarar gördükleri de yer almaktadır.

Bu kapsamda ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi, ihracatçı firmalarımızın rekabetçiliğinin ve itibarının korunması adına kapasite raporuna sahip imalatçı-ihracatçı sanayici firmalarımızın getirilen uygulama dışında tutulması hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulmuştur.

16.05.2018 44. Grup Meslek Komitesi Mayıs Ayı Gündemi

Meslek Komitemizin Mayıs ayı toplantısında aşağıdaki konular ele alınmıştır:

  • Meslek Komitesinin mutat toplantı gün ve saati karar bağlanmıştır.
  • Meslek Komitesi'nin sektörel toplantı ve ortak çalışma yapabileceği sektörel dernekler tespit edilmiştir.
  • Yeni dönemde Odamız üyelerine Meslek Komitemizin faaliyetlerine başladığını belirten e-posta duyurusunun gönderilmesine karar verilmiştir.
  • Emsal ücret talebi karara bağlanmıştır.